Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Quý

  • Ông. Nguyễn Hữu Thọ

    (Cán Bộ Phụ Trách Kiểm Soát Thủ Tục Hành Chính)

    Điện thoại: 0913.965.964

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

An sinh xã hội

Kế hoạch số 50/KH-UBND về việc tổ chức các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa" tiến tới kỷ niệm 71 năm "Ngày Thương binh - liệt sĩ" (27/07/1947-27/07/2019)

10/08/2020

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

UBND phường Mỹ Quý - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myquy.All Rights Reserved