Thành Phố Long Xuyên

UBND xã Mỹ Hòa Hưng

  • Bà: Nguyễn Thị Minh Tú

    CC Tư pháp - Hộ tịch

    Điện thoại: 0943 242 839

    Email: ntmtu@angiang.gov.vn

Tin tức hoạt động

HỘI NGHỊ KIỂM ĐIỂM, ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN NĂM 2022

08/12/2022

Hội nghị đã tiến hành lấy ý kiến xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên và đánh giá, xếp loại Đảng bộ năm 2022 và bỏ phiếu phân tích xếp loại đảng viên năm 2022. Kết quả bỏ phiếu đánh giá Đảng bộ xã Mỹ Hòa Hưng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2022.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

UBND xã Mỹ Hòa Hưng - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myhoahung.All Rights Reserved