Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Hòa

 • Bà: Đỗ Thị Thanh Thảo

  Phó Chủ tịch UBND Phường

  Điện thoại: 0906.897.677

 • CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Bà: Trần Thị Ngọc Loan

  Điện thoại: 0813.660.187

  Email: tranthingocloan1980@gmail.com

Tin tức hoạt động

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường Mỹ Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)

10/03/2023

Sáng ngày 02/03/2023, tại hội trường UBND phường, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ phường Mỹ Hòa tổ chức hội nghị lấy ý kiến đóng góp đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi).

Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Trùng Dương – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy – Trưởng Khối Dân vận phường, các ông bà Thường trực và thành viên Khối Dân vận phường, công chức tư pháp hộ tịch, thành viên tổ địa chính – xây dựng – đô thị và môi trường, thành viên tổ trật tự đô thị phường; cán bộ kinh tế - kế hoạch và trưởng ban Công tác Mặt trận 11 khóm cùng về tham dự.

                                  

Luật Đất đai (2013) sau hơn 9 năm triển khai thực hiện đã bộc lộ nhiều bất cập cần thiết phải sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn. Tại hội nghị có 12 lượt ý kiến. Các ý kiến tham gia đều khẳng định sự cần thiết của việc sửa đổi Luật Đất đai. Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi đã từng bước giải quyết được các vấn đề đặt ra từ thực tiễn nhưng vẫn còn những nội dung bất cập, vướng mắc, chưa rõ ràng, kiến nghị xem xét sửa đổi và điều chỉnh một số nội dung trong dự thảo luật liên quan đến một số vấn đề như: Chương V hạn chế thấp nhất quy hoạch “treo”, lãng phí đất ở; bổ sung thêm Điều 61 về Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp xã vì trong Dự thảo quy định chỉ Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được lập ở cấp quốc gia, cấp tỉnh và cấp huyện; Chương VII về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất cần quy định rõ ràng hơn, thể chế hóa các quy định nhằm đảm bảo quyền lợi của người dân có đất bị thu hồi, cụ thể hóa các tiêu chí thế nào là “tốt hơn nơi ở cũ”…; Đề nghị thêm nội dung có định mức, hạn mức, giao cho địa phương để cho thuê đất; rút ngắn thời gian công bố giá và bồi thường đất; Xóa hạn mức sử dụng đất nông nghiệp nhằm thực hiện mô hình cánh đồng mẫu lớn, mở rộng trang trại; sửa đổi theo hướng không giới hạn tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trống lúa; giao quyền sử dụng đất cho những đối tượng yếu thế trong xã hội (hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn); đồng thời đề nghị Chính phủ sau khi luật ban hành có hướng dẫn thực hiện thống nhất trong cả nước, tránh tình trạng mỗi địa phương thực hiện mỗi khác.

Thông qua việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ tập thể, tâm huyết của các tổ chức thành viên để tham gia nghiên cứu, đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), góp phần đưa Luật Đất đai phù hợp với thực tiễn đời sống hiện nay, đồng thời nâng cao nhận thức và trách nhiệm của mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức và Nhân dân đối với việc tham gia góp ý, sửa đổi Luật Đất đai./.

UBND phường Mỹ Hòa - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myhoa.All Rights Reserved