Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Hòa

 • Bà: Đỗ Thị Thanh Thảo

  Phó Chủ tịch UBND Phường

  Điện thoại: 0906.897.677

 • CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Bà: Trần Thị Ngọc Loan

  Điện thoại: 0813.660.187

  Email: tranthingocloan1980@gmail.com

Thông báo

TB số:40/TB-UBND v/v nhận tiền trợ cấp ưu đãi người có công tháng 4 năm 2019 qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn phường Mỹ Hòa

13/07/2020

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Các tin khác
UBND phường Mỹ Hòa - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myhoa.All Rights Reserved