Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Hòa

 • Bà: Đỗ Thị Thanh Thảo

  Phó Chủ tịch UBND Phường

  Điện thoại: 0906.897.677

 • CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Bà: Trần Thị Ngọc Loan

  Điện thoại: 0813.660.187

  Email: tranthingocloan1980@gmail.com

Tin tức hoạt động

Mỹ Hoà tổ chức Tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023

16/05/2023

Chiều ngày 11/5, Đảng ủy phường Mỹ Hoà tổ chức tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2023 về “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

                      

Tại buổi tọa đàm, có 08 tham luận của cán bộ đảng viên đã phân tích và làm rõ những giá trị cốt lõi, to lớn về tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác với các chủ đề trọng tâm như: Việc rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng theo nhân cách văn hoá ở cán bộ, đảng viên trên địa bàn dân cư; Việc nêu gương trong công tác phục vụ nhân dân và phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng văn hoá mới, con người mới; Ứng xử văn hóa của cán bộ, đảng viên trên không gian mạng xã hội, thực trạng và giải pháp để cán bộ đảng viên ngăn ngừa những sai phạm; Học tập tinh thần đổi mới, sáng tạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong chức trách nhiệm vụ phụ trách của cán bộ, đảng viên... Với tinh thần chân tình, thẳng thắn, các đại biểu cũng đã chia sẻ những cách làm hiệu quả, thiết thực trong việc học tập và làm theo Bác. Đồng thời, nghiên cứu đề ra những giải pháp khả thi, nhân rộng mô hình tiêu biểu, tập thể và cá nhân tiên tiến trong thời gian tới.

Thông qua toạ đàm giúp đội ngũ cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học tập làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên trong mỗi cá nhân và của cả hệ thống chính trị./.

UBND phường Mỹ Hòa - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myhoa.All Rights Reserved