Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Hòa

 • Bà: Đỗ Thị Thanh Thảo

  Phó Chủ tịch UBND Phường

  Điện thoại: 0906.897.677

 • CÁN BỘ PHỤ TRÁCH KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  Bà: Trần Thị Ngọc Loan

  Điện thoại: 0813.660.187

  Email: tranthingocloan1980@gmail.com

Tin tức hoạt động

Tổ Chức Đăng Ký Nghĩa Vụ Quân Sự năm 2024

16/05/2023

Trong 2 từ ngày 19 đến ngày 20/4/2023, Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường Mỹ Hòa, đã triển khai thực hiện tổ chức đăng ký Nghĩa vụ quân sự năm 2024 cho công dân nam đủ 17 tuổi (sinh năm 2006) và công dân trong độ tuổi thi hành Nghĩa vụ quân sự chưa đăng ký lần đầu. Trong đợt đăng ký nghĩa vụ quân sự của Phường Mỹ Hòa lần này có 209 thanh niên tham gia sơ tuyển sức khỏe và đăng ký đạt 100% kế hoạch đề ra.

            

Để công tác đăng ký bảo đảm đúng yêu cầu, đạt chất lượng, Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường và phối hợp với các Ban, ngành, đoàn thể của Phường tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự số 78/2015/QH13, ngày 19/6/2013 của Quốc hội khóa 13 và Nghị định số 37/NĐ-CP, ngày 06/6/2022 của Chính phủ. Từ đó giúp mọi công dân trong độ tuổi cùng gia đình hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của thanh niên trong thực hiện nghĩa vụ quân sự đúng theo quy định.

Hội đồng nghĩa vụ quân sự Phường đã tiến hành kiểm tra lý lịch bản thân và gia đình, trình độ văn hóa, chính trị, sơ tuyển sức khỏe theo quy định. Việc tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự là cơ sở nắm chắc số lượng, chất lượng thanh niên trong độ tuổi thi hành nghĩa vụ quân sự, giúp công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ chính xác, đúng luật định. 

Việc tổ chức thực hiện đăng ký nghĩa vụ quân sự không chỉ góp phần nâng cao nhận thức cho thanh niên trong việc thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Đồng thời quản lý tốt nguồn thanh niên trong độ tuổi sẵn sàng lên đường nhập ngũ trong năm 2024 và những năm tiếp theo./.

UBND phường Mỹ Hòa - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/myhoa.All Rights Reserved