Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Bình

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Thông báo

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM "HỆ THỐNG SỐ HÓA HỒ SƠ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG MỸ BÌNH

19/05/2023

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM "HỆ THỐNG SỐ HÓA HỒ SƠ, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH" TẠI BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ PHƯỜNG MỸ BÌNH

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

UBND phường Mỹ Bình - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/mybinh.All Rights Reserved