Thành Phố Long Xuyên

UBND phường Mỹ Bình

  • Ông: Nguyễn Văn A

    (Chủ tịch xã)

    Điện thoại: 09xx.xxx.xxx

  • Phòng tư pháp TPLX

    Điện thoại: 02963.601.934

  • Email: thutuchanhchinh@angiang.gov.vn

Thông báo

Quyết định Về việc phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Mỹ Bình

05/05/2021

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

UBND phường Mỹ Bình - thành phố Long Xuyên

Copyright © 2019 longxuyen.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/mybinh.All Rights Reserved