Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Thông tin truyên truyền

Phường Mỹ Xuyên tổ chức họp dân tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19 (24/03/2021)

Thực hiện chỉ đạo của UBND.TPLX về việc tuyên truyền cho Nhân dân sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid – 19; tuần qua, các k...

  •  Trí Tâm
  •  24/03/2021
TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHIP ĐIỆN TỬ (17/03/2021)

Ngày 03/9/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 1386/QĐ-TTg phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sản xuất, cấp và q...

  •   (TT BDCT)
  •  17/03/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang