Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Thông báo

Công bố kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao xã Mỹ Khánh năm 2021 (23/04/2022)

Nội dung công bố: Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, đề nghị xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mớ...

  •  
  •  23/04/2022
Hội thi sáng tác biểu trưng (Logo) thành phố Long Xuyên (10/02/2022)

Hội thi sáng tác biểu trưng (Logo) thành phố Long Xuyên...

  •  
  •  10/02/2022
Thông báo Lựa chọn tổ chức cung ứng dịch vụ đấu giá tài sản (21/01/2022)

Thông báo Lựa chọn tổ chức cung ứng dịch vụ đấu giá tài sản ...

  •  
  •  21/01/2022
Về việc ý kiến một số nội dung xem xét đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh (05/01/2022)

Về việc ý kiến một số nội dung xem xét đối với điều chỉnh cục bộ quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh...

  •  
  •  05/01/2022
Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản (23/12/2021)

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản...

  •  
  •  23/12/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang