Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Thông báo

V/v hướng dẫn áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang (23/11/2021)

V/v hướng dẫn áp dụng tạm thời các biện pháp hành chính phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động văn hóa, thể thao và ...

  •  
  •  23/11/2021
Về việc tạm dừng hoạt động chợ Long Xuyên tại khóm 2, phường Mỹ Long (28/10/2021)

Về việc tạm dừng hoạt động chợ Long Xuyên tại khóm 2, phường Mỹ Long...

  •  
  •  28/10/2021
V/v triển khai Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh (12/10/2021)

V/v triển khai Nghị quyết số 11/2021/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh...

  •  
  •  12/10/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang