Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Quy hoạch, đề tài

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đức Thành, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đức Thành, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  21/08/2020
Điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Quý, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Phú Quý, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  21/08/2020
Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án cải tạo chỉnh trang đô thị Khu Dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài, phường Mỹ Xuyên và Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án QHCT tỷ lệ 1/500 Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài, phường Mỹ Xuyên và phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Quyết định phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài, phường Mỹ Xuyên và phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

3. Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị KDC đường Lý Thái Tổ nối dài, phường Mỹ Xuyên và phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

4. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất. (Chi tiết)

 •  
 •  21/08/2020
Điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Thể dục Thể thao, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trung tâm Thể dục Thể thao, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 •  
 •  21/08/2020
Điều chỉnh mở rộng tổng mặt bằng Khu tái định cư Trung tâm Thương mại Vịnh Trà, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Vịnh Trà, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô . (Chi tiết)

 •  
 •  21/08/2020
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Bình Đức, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu tái định cư Bình Đức, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô (Chi tiết))

 •  
 •  21/08/2020
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Thương mại Dịch vụ và Dân cư phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại dịch vụ và dân cư phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  21/08/2020
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC Xẻo Trôm 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC Xẻo Trôm 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô.(Chi tiết)

 •  
 •  21/08/2020
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt quy hoạch. (Chi tiết)

2. Các bản đồ quy hoạch. (Chi tiết)

3. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. (Chi tiết)

 •  
 •  21/08/2020
Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 (30/10/2019)

1. Quyết định số: 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 . (Chi tiết)

2. Sơ đồ định hướng phát triển không gian. (Chi tiết)

 

 •  
 •  30/10/2019

Chung nhan Tin Nhiem Mang