Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Quy hoạch, đề tài

Khu đô thị Làng giáo viên mở rộng 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (13/01/2022)

1. Phê duyệt điều chỉnh 1 phần Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Làng giáo viên mở rộng 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (Chi tiết)

 •  
 •  13/01/2022
Khu đất trụ sở làm việc (cũ) của Chi cục Thủy sản, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (13/01/2022)

1. Phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đất trụ sở làm việc (cũ) của Chi cục Thủy sản, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất – giao thông (Chi tiết)

3. Họa đồ vị trí (Chi tiết)

 •  
 •  13/01/2022
Nhà máy chế biến thủy sản Clean Fish, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (15/12/2021)

1. Quyết định số: 4608/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến thủy sản Clean Fish, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch giao thông. (Chi tiết)

3. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

4. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. (Chi tiết)

5. Số: 1857/QLĐT-QH V/v Công bố khai tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Nhà máy chế biến thủy sản Clean Fish, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

 •  
 •  15/12/2021
Cải tạo khóm 1, 2 và một phần khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (14/12/2021)

1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cải tạo khóm 1, 2 và một phần khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Sơ đồ vị trí điều chỉnh. (Chi tiết)

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất. (Chi tiết)

4. Quyết định số: 1856/QLĐT-QH V/v công bố phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cải tạo khóm 1,2 và một phần khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên. (Chi tiết)

 •  
 •  14/12/2021
Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ và Khu hành chính phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (14/12/2021)

1. Quyết định số: 2815/QĐ-UBND Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ và Khu hành chính, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất và huy hoạch giao thông. (Chi tiết)

3. Sơ đồ điều chỉnh vị trí điều chỉnh. (Chi tiết)

4.  Quyết định số: 1855/QLĐT-QH V/v Công bố phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang(Chi tiết)

 •  
 •  14/12/2021
Khu đô thị mới Sao Mai Tây Khánh 4+5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (07/09/2021)

1. Quyết định số: 2463/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 V/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sao Mai Tây Khánh 4+5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 

 •  
 •  07/09/2021
Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (13/08/2021)

1. Quyết định số: 2247/QĐ-UBND ngày 17/06/2021 V/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 •  
 •  13/08/2021
Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất Sân vận động tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (13/08/2021)

1. Quyết định số: 2552/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân vận động tỉnh An Giang (trước đây là Trung tâm Bóng đá An Giang) (Chi tiết)

2. Quyết định số: 2083/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh một phần Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất Sân vận động tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

3. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 •  
 •  13/08/2021
Khu dân cư đường Hàm Nghi nối dài, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (12/08/2021)

1. Thông báo số 81/TB-VP ngày 16/06/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Đặng Thị Hoa Rây tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo thông qua Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Hàm Nghi kéo dài, phường Bình Khánh. (Chi Tiết)

2. Quyết định số: 2437/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 V/v phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Hàm Nghi nối dài, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi Tiết)

3. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 •  
 •  12/08/2021
Dự án đầu tư Trụ sở Cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (12/08/2021)

1. Quyết định số: 2865/QĐ-UBND ngày 30/07/2021 V/v phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư Trụ sở Cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 •  
 •  12/08/2021

Chung nhan Tin Nhiem Mang