Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Quy hoạch, đề tài

Công bố công khai Điều chỉnh một phần Đồ án Quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án đầu tư mở rộng Cảng Mỹ Thới, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (22/09/2022)

 1. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư mở rộng Cảng Mỹ Thới, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

 

 1. Sơ đồ quy hoạch sử dụng đất - Điều chỉnh Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư mở rộng Cảng Mỹ Thới (Chi tiết)

 •  
 •  22/09/2022
Công bố công khai Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất công giáp đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (19/08/2022)

1. Quyết định về việc phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đất công giáp đường Nguyễn Hữu Tiến, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

 

2. Bản đồ quy hoạch sử dung đất (Chi tiết)

 

3. Bản đồ quy hoạch phân lô (Chi tiết)

 

4. Bản đồ vị trí (Chi tiết)

 •  
 •  19/08/2022
Công bố phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa (10/06/2022)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa (Chi tiết)

 

2. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất giao thông (Chi tiết)

 •  
 •  10/06/2022
Phê duyệt vùng hạn chế và vùng phải đăng ký, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang (10/06/2022)

1. Quyết định phê duyệt vùng hạn chế và vùng phải đăng ký, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang (Chi tiết)

 

2. Bản đồ phân vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang  (Chi tiết)

 

3. Bản đồ vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000 tỉnh An Giang (Chi tiết)

 •  
 •  10/06/2022
Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư Tây Đại học An Giang mở rộng (khu 2), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (23/04/2022)

1. Phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư Tây Đại học An Giang mở rộng (khu 2), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

2. Sơ đồ vị trí giới hạn khu vực quy hoạch (Chi tiết)

3. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (Chi tiết)

4. Bản đồ Quy hoạch giao thông (Chi tiết)

5. Bản đồ Quy hoạch chia lô (Chi tiết)

6. Sơ đồ tổ chức không gian cảnh quan (Chi tiết)

 •  
 •  23/04/2022
Công bố công khai Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (20/04/2022)

1. Quyết định phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

 

2. Bản đồ Quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất(Chi tiết)

 •  
 •  20/04/2022
Về việc công bố công khai Điều chỉnh Tổng mặt bằng 1/500 Khu dân cư Phú Quý, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (08/04/2022)

1. Quyết định công bố công khai Điều chỉnh Tổng mặt bằng 1/500 Khu dân cư Phú Quý, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (Chi tiết)

 

2. Bản đồ Quy hoạch giao thông - Chỉ giới đường đỏ - Chỉ giới xây dựng (Chi tiết)

 

3. Bản đồ Quy hoạch phân lô (Chi tiết)

 

4. Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất (Chi tiết)

 

 •  
 •  08/04/2022
Về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lê 1/500 Khu dân cư đường Lê Thiện Tứ nói dài, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (08/04/2022)

1. Về việc phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lê 1/500 Khu dân cư đường Lê Thiện Tứ nói dài, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

 

2. Bản đồ Quy hoạch giao thông - Chỉ giới đường đỏ - Chỉ giới xây dựng (Chi tiết)

 

3. Bản đồ Quy hoạch phân lô (Chi tiết)

 

4. Bản đồ Quy hoạch Sử dụng đất (Chi tiết)

 

 •  
 •  08/04/2022
Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (28/02/2022)

1. Phê duyệt Điều chỉnh (lần 2) Tổng mặt bằng 1/500 Dây chuyền sản xuất gạch Porcelain tại Nhà máy gạch Ceramic An Giang, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

2. Hồ sơ liên quan (Chi tiết)

 •  
 •  28/02/2022
Khu dân cư Bắc rạch Trà Ôn, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (13/01/2022)

1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc rạch Trà Ôn, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (Chi tiết)

3. Sơ đồ vị trí điều chỉnh (Chi tiết)

 •  
 •  13/01/2022

Chung nhan Tin Nhiem Mang