Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Quy hoạch, đề tài

Công bố công khai điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam rạch Trà Ôn, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (28/04/2023)

Công bố công khai điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam rạch Trà Ôn, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang


1. Quyết định (Chi tiết)


2. Sơ đồ vị trí điều chỉnh (Chi tiết)

 •  
 •  28/04/2023
Công bố phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên và Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên (16/02/2023)

 

1. Quyết định duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam đường Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên và Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên (Tải về)

 

2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (Tải về)

 •  
 •  16/02/2023
Công bố phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đất công giáp đường vào Bệnh viện Y học Cổ truyền tỉnh An Giang, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (16/01/2023)

1. Quyết định (Chi tiết)

 

2. Bản đồ vị trí quy hoạch (Chi tiết)

 

3. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (Chi tiết)

 

4. Bản đồ quy hoạch sử dụng lô (Chi tiết)

 

5. Bản đồ quy hoạch giao thông (Chi tiết)

 •  
 •  16/01/2023
Công bố công khai điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu công nghiệp Vàm Cống, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên (16/01/2023)

1. Quyết định (Chi tiết)

 

2. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Chi tiết)

 

3. Bản đồ quy hoạch hệ thống giao thông (Chi tiết)

 

4. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc – cảnh quan (Chi tiết)

 •  
 •  16/01/2023
Công bố công khai Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Trường Cao đẳng Y tế An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên (11/01/2023)

1. Quyết định (Chi tiết)

 

2. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Chi tiết)

 

3. Bản đồ quy hoạch giao thông (Chi tiết)

 

4. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (Chi tiết)

 •  
 •  11/01/2023
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Golden City An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (23/11/2022)

1. Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Golden City An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

 

2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (Chi tiết)

 

3. Bản đồ quy hoạch giao thông & chỉ giới đường bộ, chỉ giới xây dựng (Chi tiết)

 

4. Bản đồ quy hoạch chia lô (Chi tiết)

 •  
 •  23/11/2022
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Long Xuyên, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (23/11/2022)

1. Quyết định Phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Bắc Long Xuyên, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

 

2. Bản đồ quy hoạch sử dụng đất (Chi tiết)

 

3. Bản đồ quy hoạch giao thông & chỉ giới đường bộ, chỉ giới xây dựng (Chi tiết)

 

4. Bản đồ quy hoạch chia lô (Chi tiết)

 •  
 •  23/11/2022
Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (03/10/2022)

1. Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

 

2. Quy định Quản lý theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

 

3. Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất (Chi tiết)

 

4. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Chi tiết)

 

5. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (Chi tiết)

 

6. Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (Chi tiết)

 •  
 •  03/10/2022
Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc đường Trần Quang Khải, phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới (03/10/2022)

1. Quyết định về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc đường Trần Quang Khải, phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới (Chi tiết)

 

2. Quy định Quản lý theo Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Bắc đường Trần Quang Khải, phường Mỹ Quý và phường Mỹ Thới (Chi tiết)

 

3. Sơ đồ vị trí và giới hạn khu đất (Chi tiết)

 

4. Bản đồ quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất (Chi tiết)

 

5. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan (Chi tiết)

 

6. Bản đồ quy hoạch giao thông và chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng (Chi tiết)

 

 •  
 •  03/10/2022
Công bố phê duyệt điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (22/09/2022)

1. Quyết định về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (Chi tiết)

 

2. Bản đồ Quy hoạch sử dụng đất (Chi tiết)

 

3. Sơ đồ vị trí điều chỉnh (Chi tiết)

 •  
 •  22/09/2022

Chung nhan Tin Nhiem Mang