Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Quy hoạch, đề tài

Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Quản lý quy hoạch và xây dựng theo Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

3. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam rạch Tầm Bót, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam rạch Tầm Bót, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Quản lý quy hoạch và xây dựng theo Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam rạch Tầm Bót, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

3. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Phương án Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Làng giáo viên Đại học mở rộng 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Làng giáo viên Đại học mở rộng 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lê Chân, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

 1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lê Chân, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư A+B khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư A+B khóm Đông Thịnh 9, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Phương án tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án Khu nhà ở Thương mại đường Kênh đào nối dài (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở thương mại đường Kênh Đào nối dài, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư Hòa Thạnh mở rộng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Dân cư Hòa Thạnh mở rộng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Đồ án quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Phước và Mỹ Quý thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Phước và Mỹ Quý thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 

 •  
 •  27/08/2020
Điều chỉnh quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đường trục nối 02 khu Đại học An Giang, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh một phần Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 đường trục nối 02 khu Đại học An Giang, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  21/08/2020
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đức Thành, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Đức Thành, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  21/08/2020

Chung nhan Tin Nhiem Mang