Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Quy hoạch, đề tài

Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư Bình Đức, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, Khu tái định cư Bình Đức, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô (Chi tiết))

  •  
  •  21/08/2020
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu Thương mại Dịch vụ và Dân cư phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Thương mại dịch vụ và dân cư phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

  •  
  •  21/08/2020
Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC Xẻo Trôm 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 KDC Xẻo Trôm 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô.(Chi tiết)

  •  
  •  21/08/2020
Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Long Xuyên đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 (21/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt quy hoạch. (Chi tiết)

2. Các bản đồ quy hoạch. (Chi tiết)

3. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư. (Chi tiết)

  •  
  •  21/08/2020
Phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 (30/10/2019)

1. Quyết định số: 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 V/v phê duyệt đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2035 . (Chi tiết)

2. Sơ đồ định hướng phát triển không gian. (Chi tiết)

 

  •  
  •  30/10/2019

Chung nhan Tin Nhiem Mang