Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Quy hoạch, đề tài

Khu đô thị mới Sao Mai Tây Khánh 4+5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (07/09/2021)

1. Quyết định số: 2463/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 V/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sao Mai Tây Khánh 4+5, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 

 •  
 •  07/09/2021
Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (13/08/2021)

1. Quyết định số: 2247/QĐ-UBND ngày 17/06/2021 V/v phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu liên hợp Thể dục Thể thao tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 •  
 •  13/08/2021
Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất Sân vận động tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (13/08/2021)

1. Quyết định số: 2552/QĐ-UBND ngày 04/11/2020 V/v công nhận kết quả trúng đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất Sân vận động tỉnh An Giang (trước đây là Trung tâm Bóng đá An Giang) (Chi tiết)

2. Quyết định số: 2083/QĐ-UBND ngày 08/06/2021 V/v phê duyệt điều chỉnh một phần Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu phức hợp nhà ở kết hợp thương mại dịch vụ tại khu đất Sân vận động tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

3. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 •  
 •  13/08/2021
Khu dân cư đường Hàm Nghi nối dài, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (12/08/2021)

1. Thông báo số 81/TB-VP ngày 16/06/2021 Thông báo Kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Đặng Thị Hoa Rây tại buổi làm việc với các đơn vị liên quan để nghe báo cáo thông qua Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Hàm Nghi kéo dài, phường Bình Khánh. (Chi Tiết)

2. Quyết định số: 2437/QĐ-UBND ngày 02/07/2021 V/v phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư đường Hàm Nghi nối dài, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi Tiết)

3. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 •  
 •  12/08/2021
Dự án đầu tư Trụ sở Cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (12/08/2021)

1. Quyết định số: 2865/QĐ-UBND ngày 30/07/2021 V/v phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Dự án đầu tư Trụ sở Cục Quản lý thị trường và Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 •  
 •  12/08/2021
Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu hành chính phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu hành chính phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Quản lý quy hoạch và xây dựng theo Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư ANBINH RIVERSIDE, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

3. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam rạch Tầm Bót, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam rạch Tầm Bót, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Quản lý quy hoạch và xây dựng theo Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Nam rạch Tầm Bót, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

3. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Phương án Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Làng giáo viên Đại học mở rộng 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Làng giáo viên Đại học mở rộng 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020
Điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lê Chân, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (27/08/2020)

 1. Quyết định phê duyệt điều chỉnh Tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 Khu dân cư Lê Chân, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. (Chi tiết)

2. Bản đồ quy hoạch phân lô. (Chi tiết)

 •  
 •  27/08/2020

Chung nhan Tin Nhiem Mang