Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Hoạt động thành phố

Long Xuyên – Những điểm nhấn kinh tế xã hội trong năm 2022 (29/11/2022)

Trong dư âm vui tươi, phấn khởi của Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang, Long Xuyện – thành phố trẻ đang bước vào...

 •  Nguyễn Liên
 •  29/11/2022
Long Xuyên thúc đẩy phát triển thương mại điện tử (25/11/2022)

Hiện nay theo xu thế phát triển chung, hoạt động thương mại điện tử ngày càng phát triển và đang dần trở thành kênh kinh...

 •  Hồng Lan
 •  25/11/2022
Những kết quả trong hoạt động truy xuất nguồn gốc hàng hóa trong nông nghiệp trên địa bàn Long Xuyên (03/11/2022)

Năm 2021, hoạt động truy xuất nguồn gốc hàng hóa được thành phố triển khai thực hiện theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và...

 •  Nguyễn Liên
 •  03/11/2022
Long Xuyên – những kết quả thực hiện Chính quyền điện tử năm 2022 (31/10/2022)

Để thực hiện “Đề án An Giang điện tử” và Chương trình chuyển đổi số tỉnh An Giang giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến ...

 •  Hồng Lan
 •  31/10/2022
UBND thành phố tổ chức kiểm tra tình hình hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản (22/10/2022)

Nhằm tiếp tục nâng cao ý thức của ngư dân và cộng đồng dân cư tham gia bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản ở địa ph...

 •  Nguyễn Liên
 •  22/10/2022
Long Xuyên bảo vệ môi trường, cải tạo các tuyến sông kênh rạch ô nhiễm (12/10/2022)

Thành phố Long Xuyên là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, kỹ thuật của tỉnh An Giang, có vai trò quan trọ...

 •  Nguyễn Liên
 •  12/10/2022
Một số kết quả hoạt dộng văn hóa, thông tin và thể dục thể thao trên địa bàn Long Xuyên trong 9 tháng năm 2022 (11/10/2022)

Trong 9 tháng đầu năm 2022, thành phố tập trung tuyên truyền ngày truyền thống các ngành gắn với các hoạt động phục vụ n...

 •  Hồng Lan
 •  11/10/2022
Long Xuyên đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2022 (11/10/2022)

Thành phố Long Xuyên được công nhận đô thị loại I trực thuộc tỉnh, đã trở thành điểm đến lý tưởng của các nhà đầu tư. Bê...

 •  Nguyễn Liên
 •  11/10/2022
Long Xuyên - một số kết quả nổi bật về công tác lao động, thương binh và xã hội trong tháng 9 năm 2022 (05/10/2022)

Trong 9 tháng đầu năm 2022, công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội trên địa bàn thành phố được Phòng Lao động thương binh...

 •  Nguyễn Liên
 •  05/10/2022
Long Xuyên – những kết quả thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ (05/10/2022)

Trên cơ sở thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Lon...

 •  Nguyễn Liên
 •  05/10/2022

Chung nhan Tin Nhiem Mang