Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Hoạt động thành phố

Thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, giai đoạn 2021 – 2030” (23/05/2023)

Nhằm tiếp tục nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận thôn...

 •  Nguyễn Liên
 •  23/05/2023
Triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2023 (16/05/2023)

UBND thành phố Long Xuyên vừa triển khai kế hoạch thực hiện Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 trên địa bàn thành phố, v...

 •  Nguyễn Liên
 •  16/05/2023
Long Xuyên tăng cường công tác xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới (12/05/2023)

Xác định xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp là một trong những chủ trương lớn củ...

 •  Nguyễn Liên
 •  12/05/2023
Long Xuyên kết quả triển khai thực hiện sàn giao dịch Thương mại điện tử (04/05/2023)

Thành phố Long Xuyên là trung tâm kinh tế của tỉnh, tập trung nhiều cơ sở, doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Cùng với...

 •   Hồng Lan
 •  04/05/2023
Tình hình triển khai, vận hành Trung tâm giám sát, điều hành thông minh (IOC) thành phố (27/04/2023)

Với mục tiêu “Xây dựng thành phố Long Xuyên trở thành đô thị thông minh vào năm 2025”, ngày 04/01/2022 thành phố Long Xu...

 •  Hồng Lan
 •  27/04/2023
TPLX triển khai KH thực hiện NQ của Đảng (24/04/2023)

về Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đư...

 •  TTCT TP
 •  24/04/2023
Đề án phát triển cây xanh đô thị thành phố Long Xuyên đến năm 2035 (19/04/2023)

Ngày 14/4/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND về phê duyệt Đề án phát triển cây xanh ...

 •  TTCT TP
 •  19/04/2023
Long Xuyên – một số kết quả nổi bật về kinh tế - xã hội quý I- 2023 (11/04/2023)

Trong quý I/2023, thành phố đã tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm đạt hiệu quả khá tốt. Kinh tế - xã hội phát tr...

 •  TTCT TP
 •  11/04/2023
Long Xuyên - nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo (06/04/2023)

Đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện có ý nghĩa quan trọng trong sự nghiệp “trồng người”. Để nâng cao chất lư...

 •  Nguyễn Liên
 •  06/04/2023
Tiếp tục thực hiện phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thành phố năm 2023 (30/03/2023)

Uỷ ban nhân dân thành phố vừa ban hành kế hoạch phục hồi tăng trưởng kinh tế - xã hội thành phố năm 2023 với nhiều nhiệm...

 •  Nguyễn Liên
 •  30/03/2023

Chung nhan Tin Nhiem Mang