Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên

Định hướng phát triển

Long Xuyên hướng đến nền Nông Nghiệp đô thị (03/10/2022)

Thành phố Long Xuyên là đô thị loại I trực thuộc tỉnh, do vậy tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, diện tích sản xuất ...

 •  Nguyễn Liên
 •  03/10/2022
Long Xuyên đẩy nhanh nâng cấp đô thị (01/10/2022)

Đô thị loại I thành phố Long Xuyên đã và đang vươn mình phát triển từng ngày, từng giờ. So với những năm trước đây, diện...

 •  Nguyễn Liên
 •  01/10/2022
UBND thành phố triển khai kế hoạch phát triển Kinh tế tập thể và Hợp tác xã, giai đoạn 2021 – 2025 (29/09/2022)

Ủy ban nhân thành phố vừa triển khai thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế tập th và Hợp tác xã, giai đoạn 2021- 2025 đế...

 •  Nguyễn Liên
 •  29/09/2022
Long Xuyên triển khai thực Quyết định của Thủ tướng về Chiến lược Hợp tác đầu tư nước ngoài, giai đoạn 2021 – 2030 (26/09/2022)

Ủy ban nhân dân thành phố vừa triển khai kế hoạch thực hiện Quyết định số 667/QĐ-TTg ngày 02/6/2022 của Thủ tướng về việ...

 •  Nguyễn Liên
 •  26/09/2022
Long Xuyên thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững thành phố Long Xuyên năm 2023 (24/08/2022)

Thời gian qua, cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, đời sống của người dân nói chung và của ngư...

 •  Hồng Lan
 •  24/08/2022
Phát triển đô thị Long Xuyên (21/07/2022)

Hiện nay, TP. Long Xuyên đang hướng đến phát triển đô thị bền vững tương xứng với vai trò là trung tâm tăng trưởng kinh...

 •  GIA KHÁNH
 •  21/07/2022
Thực hiện chính sách, pháp luật về công tác quy hoạch, nâng cao chất lượng và đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch, thời kỳ 2021-2030 (24/06/2022)

Để triển khai thực hiệu Nghị quyết số 64/NQ-CP của Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng lập quy hoạch t...

 •  Hồng Lan
 •  24/06/2022
Thành phố Long Xuyên đẩy mạnh công tác xây dựng quốc phòng địa phương vững mạnh toàn diện (03/06/2022)

Được xác định là khu vực phòng thủ then chốt trọng yếu của tỉnh An Giang, những năm qua, Thành ủy, Uỷ ban nhân dân (UBND...

 •  TTCT TP
 •  03/06/2022
Đào tạo nghề, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội là trách nhiệm trọng tâm, xuyên suốt của cả hệ thống chính trị thành phố (01/06/2022)

Trong những năm qua, công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm và chính sách an sinh xã hội được thành phố Long Xuyên t...

 •  TTCT TP
 •  01/06/2022
Thành phố Long Xuyên thu hút đầu tư để đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (27/05/2022)

Năm 2021 đi qua với nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước cùng với những khó khăn, thử thách về kinh tế - xã h...

 •  Phan Văn Điều
 •  27/05/2022

Chung nhan Tin Nhiem Mang