Sơ đồ tổ chức
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Sơ đồ tổ chức
  •  
  •  08/07/2020
  • A- A A+

>1. Đảng, Đoàn thể thành phố (tổ chức chính trị-xã hội);

->2. Hội đồng nhân dân thành phố;

->3. Ủy ban nhân dân thành phố;

->4. Ủy ban nhân dân phường, xã;

->5. Phòng ban chuyên môn thành phố;

->6. Đơn vị sự nghiệp thành phố;

->7. Cơ quan Nội chính;

Chung nhan Tin Nhiem Mang