Trích Hướng dẫn thực hiện điều 22 Luật Bảo hiểm y tế
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Trích Hướng dẫn thực hiện điều 22 Luật Bảo hiểm y tế
  •  Phòng Tư pháp thành phố
  •  05/02/2021
  • A- A A+

Ngày 27 tháng 01 năm 2021, Bộ Y tế ban hành Công văn 627/BYT-BH hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Điều 22 Luật Bảo hiểm y tế, cụ thể:
Thanh toán chi phí khám, chữa bệnh (KCB) đối với trường hợp tự đi KCB không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến huyện, tuyến tỉnh, tuyến trung ương, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú như sau:
- Quỹ BHYT thanh toán theo mức hưởng quy định tại khoản 3 hoặc khoản 6 Điều 22 Luật BHYT đối với chi phí mà người tham gia BHYT được bệnh viện chỉ định nhập viện điều trị nội trú; (bao gồm cả các dịch vụ KCB: tiền khám bệnh, xét nghiệm cận lâm sàng, chẩn đoán hình ảnh,…được chỉ định hoặc thực hiện tại Khoa Khám bệnh, Khoa Cấp cứu).
- Quỹ BHYT không thanh toán chi phí của đợt KCB ngoại trú trong trường hợp người tham gia BHYT đã kết thúc KCB ngoại trú, sau đó được chỉ định vào điều trị nội trú/điều trị nội trú ban ngày với cùng chẩn đoán.
Ngoài ra, Công văn 627 còn hướng dẫn thanh toán chi phí KCB trong trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày:
- Quỹ BHYT thanh toán chi phí KCB nội trú ban ngày đối với các trường hợp người tham gia BHYT tự đi KCB không đúng tuyến tại các bệnh viện tuyến trung ương hoặc bệnh viện tuyến tỉnh và được chỉ định điều trị nội trú ban ngày theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BYT ngày 06 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc điều trị hóa trị, xạ trị và hóa trị kết hợp xạ trị ban ngày tại các cơ sở KCB và Thông tư số 01/2019/TT-BYT ngày 01 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện điều trị nội trú ban ngày tại các cơ sở KCB y học cổ truyền, theo quy định tại điểm a (đối với bệnh viện tuyến trung ương) hoặc điểm b khoản 3 và khoản 6 Điều 22 Luật BHYT (đối với bệnh viện tuyến tỉnh).
- Trường hợp người tham gia BHYT được bệnh viện chỉ định điều trị nội trú ban ngày thì được xác định như điều trị nội trú và thực hiện thanh toán chi phí điều trị nội trú ban ngày như đối với các trường hợp điều trị nội trú hướng dẫn tại công văn này.
(Xem thêm nội dung chi tiết tại Công văn 627/BYT-BH ngày 27/01/2021).

Chung nhan Tin Nhiem Mang