Một số văn bản mới ban hành nổi bật từ ngày 25/01 đến 31/01/2021
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Một số văn bản mới ban hành nổi bật từ ngày 25/01 đến 31/01/2021
  •  Phòng Tư pháp thành phố
  •  05/02/2021
  • A- A A+

1. Chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025
Ngày 27/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định 07/2021/NĐ-CP quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025.
Theo đó, quy định chuẩn hộ nghèo, hộ cận nghèo giai đoạn 2022-2025 như sau:
- Chuẩn hộ nghèo:
+ Khu vực nông thôn: hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
+ Khu vực thành thị: hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,0 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt từ 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản trở lên.
- Chuẩn hộ cận nghèo:
+ Khu vực nông thôn: hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 1,5 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
+ Khu vực thành thị: hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người/tháng từ 2,0 triệu đồng trở xuống và thiếu hụt dưới 03 chỉ số đo lường mức độ thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản.
Nghị định 07/2021/NĐ-CP có hiệu lực thi hành từ ngày 15/3/2021.

2. Ban hành mẫu thẻ căn cước công dân gắn chíp
Ngày 23/01/2021, Bộ Công an ban hành Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân (CCCD) gắn chip áp dụng từ ngày 23/01/2021.
          Thẻ CCCD đã được cấp trước ngày 23/01/2021 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định; khi công dân có yêu cầu thì được đổi sang thẻ CCCD gắn chip.
Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ thẻ CCCD được cấp trước ngày 23/01/2021 thì vẫn nguyên hiệu lực pháp luật.

3. Điều kiện hỗ trợ tiền hoặc hiện vật cho phụ nữ khi sinh đủ 2 con
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 01/2021/TT-BYT hướng dẫn một số nội dung để địa phương ban hành chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số.
Theo đó, ban hành một số nội dung khuyến khích nhằm duy trì vững chắc mức sinh thay thế, đơn cử như sau:
- Tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh cao theo Quyết định của Thủ tướng, khuyến khích, hỗ trợ bằng tiền hoặc hiện vật với phụ nữ có các điều kiện sau:
+ Trong độ tuổi sinh đẻ;
+ Đã có đủ 02 (hai) con;
+ Tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai dài hạn (triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, cấy thuốc tránh thai).
- Tại các tỉnh thuộc vùng mức sinh thấp theo Quyết định của Thủ tướng; khen thưởng, hỗ trợ tiền hoặc hiện vật với phụ nữ có các điều kiện sau:
         + Sinh đủ hai con trước 35 tuổi;
+ Do địa phương lựa chọn, quyết định khi căn cứ vào tình hình thực tiễn.
         Thông tư 01/2021/TT-BYT có hiệu lực từ ngày 10/3/2021.
4. Thủ tướng chỉ thị cấp bách phòng chống dịch COVID-19
Trong các ngày 27-28/01/2021, Việt Nam đã ghi nhận nhiều ca dương tính với COVID-19 trong cộng đồng do biến thể mới của vi-rút.
Do đó, để nhanh chóng kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, không để bùng phát trong cộng đồng, Thủ tướng Chính phủ đã ra Chỉ thị 05/CT-TTg đề ra một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, đơn cử:
- Tại thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương:
+ Thực hiện giãn cách xã hội toàn bộ thành phố Chí  Linh, trong thời gian 21 ngày kể từ 12h00 ngày 28/01/2021 theo nguyên tắc cách ly gia đình với gia đình, thôn với thôn, xã với xã, phường với phường.
+ Tạm dừng tất cả hoạt động trường học, hoạt động công cộng, cơ sở vui chơi, giải trí, tập trung đông người, các hoạt động kinh doanh dịch vụ không thiết yếu...
         - Tại tỉnh Quảng Ninh:
+ Tạm dừng hoạt động của Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn kể từ 12h00 ngày 28/01/2021;
+ Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh quyết định áp dụng biện pháp đóng cửa, dừng hoạt động các cơ sở không đảm bảo an toàn phòng chống dịch.

5- Hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính
Bộ Nội vụ hướng dẫn tự đánh giá, chấm điểm để xác định Chỉ số cải cách hành chính (CCHC) cấp bộ, cấp tỉnh tại Công văn 383/BNV-CCHC và Công văn 384/BNV-CCHC. Theo đó, hướng dẫn về tự đánh giá, chấm điểm các tiêu chí (TC), tiêu chí thành phần (TCTP) như sau:
- Căn cứ kết quả CCHC thực tế đạt được, các bộ/tỉnh tự đánh giá, chấm điểm cho từng TC, TCTP trên cơ sở xem xét, đối chiếu các tiêu chuẩn/yêu cầu và cách chấm điểm tương ứng với từng TC, TCTP tại Phụ lục kèm theo.
- Khi các tiêu chuẩn đánh giá quy định tại các văn bản QPPL nêu tại Phụ lục được sửa đổi, bổ sung, thay thế bằng một văn bản khác thì áp dụng theo quy định tại các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.
- Báo cáo tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số CCHC của bộ/tỉnh phải do lãnh đạo bộ/UBND cấp tỉnh phê duyệt, gồm các nội dung sau: 
+ Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá, chấm điểm TC, TCTP Chỉ số cải cách hành chính của bộ/tỉnh;
+ Giải trình các nội dung tự đánh giá, chấm điểm đối với các TC, TCTP không có tài liệu kiểm chứng hoặc tài liệu kiểm chứng không có đầy đủ thông tin kiểm chứng theo yêu cầu;
+ Những khó khăn, vướng mắc và kiến nghị (nếu có).
(Xem nội dung chi tiết tại Công văn 384/BNV-CCHC  và Công văn 383/BNV-CCHC đều được ban hành ngày 28/01/2021).

6- Các trường hợp Đoàn của Quốc hội viếng lễ tang cán bộ
Ngày 30/12/2020 Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 ban hành quy định về tổ chức Đoàn của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và Đoàn đại biểu Quốc hội viếng người từ trần.
Theo đó, Đoàn của Quốc hội viếng người từ trần là cán bộ đương chức và nguyên chức giữ các chức vụ sau đây:
- Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ.
- Ủy viên Bộ Chính trị; Ủy viên Ban Bí thư; Phó Chủ tịch nước; Phó Chủ tịch Quốc hội; Phó Thủ tướng Chính phủ; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
- Chánh án Tòa án nhân dân tối cao; Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.
- Đại tướng Quân đội, Công an.
Trường hợp đồng chí Chủ tịch Quốc hội không đến viếng được thì gửi vòng hoa viếng.
Quy định chi tiết về hình thức viếng, hoa viếng tại Nghị quyết 1177/NQ-UBTVQH14 (có hiệu lực từ ngày 30/12/2020).

Chung nhan Tin Nhiem Mang