Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trong tình hình mới
  •  Nguyễn Liên
  •  20/03/2023
  • A- A A+

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, UBND thành phố xây dựng kế hoạch thực hiện trên địa bàn Long Xuyên. UBND thành phố yêu cầu nâng cao hơn nữa nhận thức, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) của các phòng, ban ngành, đoàn thể và phường, xã thành phố, nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu và chủ hộ gia đình trong công tác PCCC và CNCH.

Công tác PCCC và CNCH phải quán triệt quan điểm: Người dân là trung tâm, là chủ thể, đặt an toàn, tính mạng người dân là trên hết, trước hết; an toàn cháy, nổ để phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thành phố. Mục tiêu đối với công tác PCCC và CNCH là phải đấu tranh ngăn chặn đẩy lùi, chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan. Tăng cường tuyên truyền PCCC và CNCH, nâng cao ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ, sự cố, tai nan của người dân trong PCCC va CNCH.

Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm lực lượng ở trong dân - phương tiện ở trong dân - hậu cần ở trong dân - chỉ huy ở trong dân. Tổ chức phổ biến, quán triệt và triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT- TTg đến toàn thể cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn thành phố nắm, thực hiện.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang