Sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo 35 thành phố Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Sơ kết hoạt động của Ban chỉ đạo 35 thành phố Long Xuyên
  •  Thanh Tùng
  •  13/05/2022
  • A- A A+

Sáng ngày 11-5, tại hội trường thành phố, Ban Chỉ đạo 35 thành phố Long Xuyên về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW và triển khai phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và đồng chí Võ Thiện Hảo, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã đến dự.

Thời gian qua, việc triển khai công tác tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm thù địch trong tình hình mới được Ban Chỉ đạo 35 thành phố luôn bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trong tình hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu được chia sẻ một số kinh nghiệm, cách làm hay trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Từ đó, đề xuất, kiến nghị, nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong thời gian tới.

 

Ảnh: Đồng chí Nguyễn Hữu Thịnh, Phó Trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị

Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã kịp thời tham mưu Thành ủy tăng cường công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội; tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các luận điệu xuyên tạc đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thành phố và phường, xã được củng cố, kiện toàn, từng bước đi vào nề nếp với số lượng và chất lượng bài viết tuyên truyền, phản tuyên truyền sâu hơn, kịp thời hơn và được dự luận trong cán bộ, đảng viên đồng tình, đánh giá cao. Quá trình thực hiện đã tạo được sự chuyển biến tích cực và nhận thức ngày càng sâu sắc hơn của các cấp ủy Đảng, các ngành, đoàn thể, cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong việc nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa, đấu tranh chống âm mưu, hoạt động "diễn biến hoà bình" của các thế lực thù địch.

Thường trực Ban Chỉ đạo 35 thành phố đã có nhiều nỗ lực trong công tác tham mưu, đề xuất và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, của Tỉnh ủy, của Thành ủy; điều phối tốt hoạt động cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo 35, của nhóm Cộng tác. Bên cạnh đó, công tác quản lý thông tin trên Internet, mạng xã hội từng bước được tăng cường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, xử lý các hành vi lan truyền thông tin xấu độc trên không gian mạng,..

Để tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 35 thành phố và các cấp ủy đảng cơ sở trực thuộc Thành ủy cần thực hiện tốt một số nội dung sau:

Một là, tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt nâng cao nhận thức trong nội bộ và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng đặc biệt của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.

Hai là, triển khai toàn diện các mặt công tác. Chú trọng lan tỏa gương người tốt việc tốt, thông tin tích cực, theo phương châm “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu”. Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, định hướng, cung cấp thông tin kịp thời, nhất là những vấn đề nóng, phức tạp, nhạy cảm. Chủ động nắm tình hình, phát hiện, dự báo sớm hoạt động chống phá của các đối tượng; xây dựng phương án, huy động lực lượng đấu tranh phù hợp.

Ba là, thường xuyên củng cố, kiện toàn các lực lượng, tổ chức tập huấn, giao ban, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức, năng lực, kỹ năng cho đội ngũ làm công tác này từ thành phố đến cơ sở.

Dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy đã khen thưởng 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch./.

Chung nhan Tin Nhiem Mang