Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác hội phụ nữ cơ sở năm 2022
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Khai giảng lớp bồi dưỡng công tác hội phụ nữ cơ sở năm 2022
  •  Kim Tuyến - Minh Trường
  •  21/06/2022
  • A- A A+

Sáng ngày 21/6, Hội Liên hiệp phụ nữ TPLX phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Hội cho cán bộ Hội phụ nữ cơ sở năm 2022.

Theo đó, lớp bồi dưỡng sẽ diễn ra trong 02 ngày từ ngày 21 - 22/6, chủ yếu tập trung vào các nội dung như: thông tin một số vấn đề lý luận, thực tiễn về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta; các nội dung về hệ thống Chính trị ở Việt Nam; triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh An Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2021 -2026; quán triệt Kế hoạch số 372 ngày 23/8/2021 của Ban thường vụ Hội LHPN tỉnh về thực hiện Nghị quyết hỗ trợ phụ nữ hội nhập Quốc tế đến năm 2030; triển khai, hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, hội viên và phần mềm tổng hợp báo cáo thống kê.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ, hội viên Hội LHPN ở cơ sở vào công cuộc đổi mới, từ đó đấu tranh có hiệu quả với quan điểm xuyên tạc sai trái, thù địch. Đồng thời, còn giúp học viên nâng cao khả năng vận dụng, sáng tạo đường lối, quan điểm của đảng trong xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang