Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác Hội năm 2021
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tổ chức lớp tập huấn công tác Hội năm 2021
  •  TTCT TP
  •  18/11/2021
  • A- A A+

Ngày 17/11/2021, Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố phối hợp với Trung tâm chính trị tổ chức lớp Tập huấn công tác Hội cho cán bộ Hội Liên hiệp phụ nữ cơ sở. Do thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh, nên lớp được tổ chức bằng hình thức Trực tuyến; có 109 học viên tham dự .

Trong 2 ngày, các học viên sẽ được nghe giới thiệu 2 chuyên đề về lý luận chính trị, gồm: chuyên đề Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta; chuyên đề về Hệ thống chính trị ở Việt Nam và các chuyên đề về kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội, cùng với những nội dung về phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội Phụ nữ năm 2022. Qua đó, giúp các chi em đang trực tiếp công tác Hội phụ nữ ở cơ sở cập nhật, bổ sung thêm kiến thức mới, kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, góp phần hoàn thành nhiệm vụ công tác Hội tại địa phương./.

Chung nhan Tin Nhiem Mang