Kế hoạch hoạt động xúc tiến đầu tư thành phố Long Xuyên năm 2022
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Kế hoạch hoạt động xúc tiến đầu tư thành phố Long Xuyên năm 2022
  •  Hồng Lan
  •  21/06/2022
  • A- A A+

Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên vừa ban hành kế hoạch hoạt động xúc tiến đầu tư trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2022, nhằm huy động nguồn lực xã hội trên cơ sở đồng thuận của nhân dân, phù hợp quy định của pháp luật và giảm gánh nặng ngân sách địa phương cho đầu tư. Trong đó, thu hút đầu tư có định hướng và chọn lọc vào các lĩnh vực quan trọng như: công nghệ cao; phát triển kết cấu hạ tầng và đô thị; phát triển nguồn nhân lực; các ngành có giá trị gia tăng cao và có tỷ trọng xuất khẩu lớn, các dự án tiết kiệm năng lượng và tài nguyên, bảo đảm môi trường và an ninh quốc.

Thành phố xác định một số nhiệm vụ giải pháp trong tâm như: tăng cường nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường, xu hướng và đối tác đầu tư; xây dựng cơ sở dữ liệu cho hoạt động xúc tiến đầu tư; xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư; xây dựng các ấn phẩm, tài liệu phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư gắn với tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư.

Tổ chức đào tạo, tập huấn, tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư, hỗ trợ các tổ chức, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong việc tìm hiểu về pháp luật, chính sách, thủ tục đầu tư; tiềm năng, thị trường, đối tác và cơ hội đầu tư; triển khai dự án sau khi được cấp chứng nhận đầu tư.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang