Phòng Kinh tế thành phố triển khai kế hoạch tập huấn xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Phòng Kinh tế thành phố triển khai kế hoạch tập huấn xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao
  •  Hồng Lan
  •  08/06/2023
  • A- A A+

Phòng Kinh tế thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan và UBND 02 xã Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Khánh xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn hướng dẫn phương pháp đánh giá và cập nhật hồ sơ minh chứng các tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2023.

Mục đích và yêu cầu của kế hoạch tập huấn nhằm nâng cao nhận thức, kiến thức, trình độ chuyên môn, năng lực, kỹ năng quản lý, điều hành và thực thi cho cán bộ tham mưu xây dựng nông thôn mới các cấp, cũng như xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực để triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; phổ biến các nội dung trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn xã Mỹ Khánh và Mỹ Hòa Hưng.

Nội dung tập huấn gồm: triển khai các nội dung chỉ đạo, các cơ chế, chính sách liên quan đến Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; hướng dẫn chi tiết cách xác định, phương pháp đánh giá và hồ sơ minh chứng cho từng tiêu chí, chỉ tiêu của Bộ tiêu chí xã nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang; hướng dẫn phương pháp cập nhật số liệu theo biểu mẫu của từng tiêu chí, chỉ tiêu; hướng dẫn hoàn thành hồ sơ minh chứng theo bộ tiêu chí chung.

Thời gian tổ chức 03 ngày/ lớp, dự kiến thực hiện trong Quý III/2023; địa điểm tại Hội trường UBND xã Mỹ Hòa Hưng và Mỹ Khánh. Đối tượng tham dự là thành viên Ban quản lý xây dựng nông thôn mới xã, cán bộ tổng hợp Chương trình MTQG XD NTM xã, cán bộ phụ trách tiêu chí, chỉ tiêu nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và Trưởng các ấp trên địa bàn xã.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang