Mỹ Long – nâng cao chất lượng tuyên truyền qua mạng xã hội
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Mỹ Long – nâng cao chất lượng tuyên truyền qua mạng xã hội
  •  UBND phường Mỹ Long
  •  25/05/2023
  • A- A A+

Trong những năm gần đây, khoa học, công nghệ và kinh tế tri thức phát triển mạnh mẽ; mức độ toàn cầu hóa ngày càng cao, cùng quá trình hội nhập quốc tế, phương tiện truyền thông hiện đại, nhất là mạng xã hội đã tác động mạnh mẽ đến tư tưởng, ứng xử của cán bộ, công chức, đảng viên và nhân dân. Tuyên truyền qua mạng xã hội là một trong những hình thức tuyên truyền đang được phổ biến và mang lại hiệu quả nhanh trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian qua, UBND phường Mỹ Long đã tăng cường sử dụng mạng xã hội để triển khai, tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, phát luật của nhà nước. Cụ thể đã tuyên truyền qua mạng xã hội về kỷ niệm các ngày lễ lớn; tình hình kinh tế, xã hội địa phương; công tác cải cách hành chính; Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ; dịch dụ công trực tuyến,... Kết quả, từ năm 2022 đến nay đã tuyên truyền 255 tin bài qua mạng xã hội; cán bộ, công chức phường đã tăng cường chia sẻ các tin bài nhằm giúp người dân tương tác, theo dõi.

Cán bộ, công chức phường cũng đã vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống văn phòng điện tử VIC, cập nhật và ứng dụng kịp thời hệ thống mới VNPT-Ioffice, duy trì quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008; phát huy hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước và cung cấp dịch vụ công. Đặc biệt Trang fanpage Thông tin phường Mỹ Long – Trang do UBND phường quản lý đã thu hút trên 4.700 lượt theo dõi, đã cung cấp nhiều thông tin kịp thời đến người dân.

Có thể nói, mạng xã hội đã góp phần quan trọng giúp UBND phường triển khai, thông tin, tuyên truyền đến người dân. Các thông tin, hình ảnh được chuyển tải kịp thời, sinh động, thường xuyên, có thể cập nhật thông tin một cách nhanh nhất, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền và sức thuyết phục người dân. Người dân có thể quan sát, đánh giá chất lượng và thể hiện sự đồng tình hưởng ứng của người dân đối với mỗi hoạt động, đồng thời phản ảnh, góp nhiều ý kiến tích cực, giúp cho UBND phường thuận lợi trong công tác nắm bắt tư tưởng, và các nhu cầu mà người dân đang quan tâm.

Phát huy hiệu quả của công tác tuyên truyền qua mạng xã hội, trong thời gian tới UBND phường cần thực hiện các giải pháp:

Một là, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên thực hiện đúng Bộ quy tắc ứng xử cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước: (1) Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước thực hiện nội dung quy định tại Điều 4 Quyết định số 874/QĐ-BTTTT; (2) Thực hiện nội quy của cơ quan, tổ chức về việc cung cấp thông tin lên mạng xã hội; (3) Thông báo tới cơ quan chủ quản để kịp thời có hướng xử lý, trả lời, giải quyết khi có những ý kiến, thông tin trái chiều, thông tin vi phạm pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, lĩnh vực quản lý của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Hai là, thực hiện đúng Quy tắc ứng xử cho các cơ quan nhà nước: (1) Thực hiện nội dung quy định cho cơ quan, tổ chức nêu tại Điều 4 Quyết định số 874/QĐ-BTTTT; (2) Có trách nhiệm quản lý, bảo mật tài khoản mạng xã hội và nhanh chóng thông báo tới nhà cung cấp dịch vụ khi tài khoản của cơ quan, tổ chức bị mất quyền kiềm soát hoặc bị giả mạo; (3) Cung cấp thông tin trên mạng xã hội đồng bộ, thống nhất với thông tin đã được cung cấp trên các phương tiện truyền thông chính thống khác; (4) Nên có phản hồi những ý kiến trên mạng xã hội về vấn đề liên quan đến chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan, tổ chức mình.

Ba là, tăng cường thông tin, tuyên truyền lĩnh vực phụ trách của mỗi cán bộ chuyên môn qua trang Fanpage “Thông tin phường Mỹ Long” – Trang chính thống do UBND phường quản lý; thực hiện tốt theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35,… Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dung dịch vụ công trực tuyến, cài áp VneID, SmartAnGiang,…qua mạng xã hội.

Tuyên truyền qua mạng xã hội giữ vai trò quan trọng trong công tác tuyên truyền trong giai đoạn hiện nay. Tuyên truyền qua mạng xã hội cần phải thực hiện bài bản, hiệu quả, có bộ phận và nhân sự quản lý chuyên nghiệp… để đưa chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước đến nhanh, kịp thời với nhân dân và nâng cao chất lượng tuyên truyền qua mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay./.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang