Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Uỷ ban nhân dân thành phố triển khai kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2023
  •  Nguyễn Liên
  •  01/02/2023
  • A- A A+

Nhằm kịp thời phát hiện, xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý các quy định có mâu thuẫn, chồng chéo, hết hiệu lực, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội; kịp thời trình Hội đồng nhân dân (HĐND), ủy ban nhân dân (UBND) thành phố ban hành văn bản để thay thế, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới phù hợp, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật và phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội địa phương. UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

Theo đó, Phòng Tư pháp thực hiện việc tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND thành phố ban hành theo đúng quy trình, đảm bảo tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND thành phố ban hành trong năm 2023 đạt 100%. Khối công chức tư pháp – hộ tịch UBND xã, phường làm đầu mối giúp UBND xã, phường thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND xã, phường ban hành.

Bên cạnh đó, thực hiện công tác kiểm tra văn bản theo thẩm quyền; công tác kiểm tra văn bản theo địa bàn; công tác rà soát văn bản quy phạm pháp luật như rà soát thường xuyên và rà soát chuyên đề, lĩnh vực; công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực; thực hiện hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật kỳ 2019 - 2023; tổ chức tập huấn, bồi dưõng nghiệp vụ và  kiểm tra công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang