Đảng ủy phường Mỹ Bình phát động phong trào xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” giai đoạn 2023-2025
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Đảng ủy phường Mỹ Bình phát động phong trào xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” giai đoạn 2023-2025
  •  Thành Nhân
  •  08/06/2023
  • A- A A+

Chiều ngày 7/6, Đảng ủy phường Mỹ Bình tổ chức lễ phát động phong trào xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” giai đoạn 2023-2025 cho các chi bộ trực thuộc. Đảng bộ phường cũng được Thành ủy chọn làm điểm trong triển khai xây dựng “Đảng bộ bốn tốt” giai đoạn 2023-2025.

Theo đó, Đảng ủy phường đã đề ra các tiêu chí cơ bản để xây dựng “chi bộ bốn tốt”, “đảng bộ bốn tốt”  gồm: Lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; Chất lượng sinh hoạt tốt; Xây dựng chi bộ, đảng bộ đoàn kết, kỷ luật tốt; Xây dựng cán bộ, đảng viên tốt. Đòng thời, Đảng ủy phường Mỹ Bình chọn chi bộ khóm Bình Long 1, và chi bộ trường Tiểu học Nguyễn Du làm điểm để triển khai xây dựng “Chi bộ bốn tốt” và hàng năm sẽ đánh giá rút kinh nghiệm tiếp tục nhân rộng.

Tại buổi lễ phát động, các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường đã tiến hành ký kết thực hiện xây dựng “Chi bộ bốn tốt” giai đoạn 2023-2025. Qua đó, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong quá trình triển khai thực hiện nhằm thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tập thể, cá nhân thuộc Đảng bộ góp phần thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết số 21-NQ/TW và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2020 - 2025./.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang