Đảng uỷ phường Mỹ Thạnh nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Đảng uỷ phường Mỹ Thạnh nâng cao hiệu quả thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị
  •  Ban VHTT phường Mỹ Thạnh
  •  01/06/2023
  • A- A A+

Qua 3 năm triển khai và thực hiện kết luận 01 –KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trên tinh thần phát huy những kết quả đã đạt được, Đảng bộ phường Mỹ Thạnh đã tạo chuyển biến mạnh mẽ từ “học tập” sang “làm theo Bác”, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự thấm sâu vào đời sống xã hội, trở thành lối sống, nếp nghĩ, cách làm của từng cán bộ, đảng viên và người dân. Từ đó, nâng cao tinh thần yêu nước, ý chí tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết của Đảng và các nhiệm vụ kinh tế - xã hội tại địa phương, đơn vị.

3 năm qua, bằng hình thức tọa đàm hàng năm, nhân kỷ niệm ngày sinh của Bác, Đảng ủy phường đẩy mạnh việc học tập, tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực học tập và làm theo Bác theo theo chuyên đề hàng năm, đồng thời biểu dương, khen thưởng cho những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Công tác tuyên truyền được Ban Thường vụ Đảng ủy phường đặc biệt quan tâm, nhất là nội dung giáo dục chính trị, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyển thành những việc làm cụ thể đến cán bộ, đảng viên và nhân dân; tổ chức tuyên truyền trên đài truyền thanh phường, họp mặt, tọa đàm…, tăng cường giới thiệu và nhân rộng gương người tốt việc tốt trong học tập và làm theo Bác tạo sức lan tỏa trong toàn xã hội. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt được các chi bộ lồng ghép việc triển khai đến cán bộ, đảng viên thông qua các buổi họp lệ hàng tháng, xem đây là việc làm thường xuyên với tổng số lượt đảng viên tham dự luôn đạt từ trên  95% và có 256 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chưa là đảng viên tham gia học tập.

Các chi bộ cũng đã thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cho phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi chi bộ. Các chuẩn mực đạo đức được niêm yết công khai tại trụ sở, nơi làm việc để mọi cán bộ, đảng viên và nhân dân dễ nhận biết, tự giác thực hiện, đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên thực hiện.

Từ việc học tập, chuyển sang làm theo, Đảng ủy đã chủ động tổ chức các phong trào hành động cách mạng phong phú, đa dạng phù hợp với nhiệm vụ đặc thù, đặc điểm nghề nghiệp, lứa tuổi của đảng viên trong từng chi bộ, nhất là lồng ghép với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đăng ký mô hình thi đua. Đã có nhiều mô hình mới, cách làm hay được lan toả rộng rãi mang lại nhiều kết quả nổi bật như 02 mô hình san lấp Kênh Lò Men giai đoạn 2, nâng cấp mở rộng đường Cái Sao – Bờ Hồ (từ nhà máy Việt Ngư đến cầu Mương Sơn Trắng) với tổng kinh phí 3.700.000.000 đồng; 02 mô hình chào mừng 190 năm thành lập tỉnh An Giang, nâng cấp mở rộng đường Cái Sao – Bờ Hồ (từ đường tránh đến cầu sắt Ba Khuỳnh) với kinh phí 1 tỷ 795 triệu; xây dựng khu Đại đoàn kết Thới An A với 29 nền bố trí cho hộ cận nghèo, khó khăn về nhà ở, các hộ sạt lỡ, kinh phí mạnh thường quân đóng góp trên với tổng kinh phí 1 tỷ 629 triệu đồng; phát huy hiệu quả các mô hình tổ Covid cộng đồng, loa lưu động, xe chuyển viện từ thiện... qua đó, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid 19 thời gian qua. 

Qua triển khai thực hiện, đã giúp từng cán bộ, đảng viên nâng lên về nhận thức, có lập trưởng tư tưởng vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng; luôn giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sạch của người cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo các đơn vị luôn thể hiện được tính gương mẫu và tiên phong trong công việc, thực hiện tốt dân chủ cơ sở, dân chủ cơ quan. Mỗi đảng viên và cán bộ luôn thể hiện tốt trách nhiệm nêu gương trong rèn luyện đạo đức và lối sống, nâng cao ý thức trách nhiệm, tổ chức kỷ luật, đổi mới trong cách nghĩ, cách làm theo hướng sát với công việc. Trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cá nhân luôn thể hiện trách nhiệm trong công việc được giao, không gây phiền hà, sách nhiễu nhân dân; không vi phạm nội quy, quy chế cơ quan, đơn vị; giữ vững đạo đức trong sáng của người cán bộ, đảng viên.

Trong 3 năm qua, Đảng bộ phường và 100% chi bộ luôn giữ vững danh hiệu “Trong sạch vững mạnh”, toàn phường có 01 cá nhân được nhận bằng khen của tỉnh, 01 tập thể và 04 cá nhân được nhận giấy khen của thành phố, 01 cá nhân đạt giải nhất Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 cấp thành phố. Năm 2023, tiếp tục đề xuất thành phố khen thưởng 01 tập thể và 02 cá nhân về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; hơn 30 gương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác được biểu dương, khen thưởng tại địa phương. Không có cán bộ, đảng viên vi phạm kỷ luật qua đó đã tạo sự lan tỏa đến cán bộ, đảng viên và cộng đồng dân cư.

Trong thời gian tới, để việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” phường Mỹ Thạnh được lan tỏa và sâu rộng hơn, Đảng uỷ phường Mỹ Thạnh đã phát động thi đua tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 với các nội dung trọng tâm như tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về nội dung, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho toàn cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những giá trị to lớn trong tư tưởng của Người. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, gắn trách nhiệm nêu gương trong việc học tập và làm theo Bác; Đồng thời đẩy mạnh giáo dục đạo đức cách mạng, làm cho mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ trách nhiệm của mình, nêu cao bản lĩnh chính trị, đấu tranh có hiệu quả với mọi biểu hiện của chủ nghĩa cá nhân, bệnh quan liêu, cơ hội, cục bộ, bè phái, lợi ích nhóm, mất đoàn kết nội bộ, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”, thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”.

Việc học tập, rèn luyện theo Bác đã, đang và luôn là tiêu chí, thước đo, phương châm hành động và biện pháp công tác của các cán bộ, đảng viên; được coi là động lực, cội nguồn sức mạnh để toàn Đảng bộ phường nỗ lực vượt qua các khó khăn, thách thức, đáp ứng yêu cầu cách mạng trong giai đoạn mới. Mỗi cán bộ, đảng viên cần nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện trách nhiệm của mình, gắn bó chặt chẽ, liên hệ mật thiết với nhân dân, "trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân", thực hiện có hiệu quả phương châm "dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng", làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang