Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Thạnh ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tự quản văn minh – an toàn”
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Thạnh ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tự quản văn minh – an toàn”
  •  Ban VHTT phường Mỹ Thạnh
  •  30/06/2022
  • A- A A+

Sáng ngày 30/6, Hội liên hiệp Phụ nữ phường Mỹ Thạnh tổ chức ra mắt mô hình “Tổ phụ nữ tự quản văn minh – an toàn” trên địa bàn khóm Hòa Thạnh với 22 thành viên trong đó có 1 tổ trưởng và 1 tổ phó.

Mô hình “Tổ phụ nữ tự quản văn minh – an toàn” được thành lập nhằm mục đích phát huy tính tích cực tiên phong của các hộ gia đình, hội viên phụ nữ trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương. Thực hiện tốt nhiệm vụ “Hỗ trợ phụ nữ phòng chống bạo lực gia đình”, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và hưởng ứng cuộc ứng cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

Mục tiêu chung là phát huy vai trò tự quản, giám sát lẫn nhau của các hộ gia đình trong cộng đồng dân cư, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chủ động tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Song song đó, Hội LHPN phường thường xuyên duy trì nâng chất mô hình “Địa chỉ tin cậy ở cộng đồng”, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và hành vi cho cán bộ, hội viên phụ nữ trong công tác phòng chống bạo lực gia đình, góp phần ngăn chặn, giảm thiểu hành vi bạo lực gia đình tại địa phương./.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang