Đảng uỷ phường Mỹ Long phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Đảng uỷ phường Mỹ Long phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 – 2025
  •  UBND phường Mỹ Long
  •  01/06/2023
  • A- A A+

Căn cứ Kế hoạch số 81-KH/TU, ngày 17/5/2023 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ cơ sở bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2025 trong toàn Đảng bộ thành phố. Sáng ngày 31/05/2023, tại hội trường UBND phường Mỹ Long, Đảng uỷ phường Mỹ Long tổ chức Hội nghị phát động phong trào thi đua xây dựng “Chi bộ bốn tốt”, “Đảng bộ bốn tốt” giai đoạn 2023 - 2025. Đồng chí Nguyễn Thiên Thanh, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Mỹ Long đã chủ trì hội nghị.

Theo đó, Đảng uỷ đã phát động và các chi bộ trực thuộc ký kết bốn nội dung thi đua:

Một là, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị

Việc cụ thể hóa, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch công tác năm, gồm: Kết quả lãnh đạo thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị phải đạt và vượt chỉ tiêu được giao; kết quả lãnh đạo, chỉ đạo việc đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kết quả lãnh đạo thực hiện công tác tư tưởng; công tác kiểm tra giám sát, tổ chức, cán bộ và xây dựng đảng bộ, chi bộ; kịp thời xem xét, giải quyết những vấn đề bức xúc nảy sinh (nếu có), không để vụ việc tồn đọng, kéo dài, khiếu nại phức tạp; Kết nạp đảng viên đạt số lượng, chất lượng.

Hai là, chất lượng sinh hoạt tốt

Thực hiện đầy đủ các nội dung Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của Ban Bí thư khóa X “về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ” trong tình hình mới, hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và các chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy, cấp ủy cấp trên và các cơ quan có liên quan về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Thực hiện tốt các hướng dẫn của cấp trên về nội dung, khung tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ định kỳ cho các loại hình chi bộ.

Ba là, đoàn kết, kỷ luật tốt

Xây dựng, tổ chức thực hiện theo đúng quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; thực hiện đầy đủ các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, làm tốt việc mở rộng dân chủ để tất cả cán bộ, đảng viên bày tỏ ý kiến của mình. Không có đảng viên vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm; thực hiện tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao đạo đức, văn hoá, tính chuyên nghiệp của cán bộ, đảng viên. Lãnh đạo việc xây dựng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội vững mạnh; phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền, xem xét, giải quyết tốt những vấn đề nảy sinh ở địa phương, cơ quan, đơn vị; kết quả phối hợp công tác; phát huy sức mạnh tổng hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội. Kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên (nếu chi bộ, đảng bộ không phát hiện đảng viên vi phạm mà để báo chí, người dân phát hiện phản ảnh, tố cáo đúng sự việc thì không đạt “đoàn kết, kỷ luật tốt”).

Bốn là, cán bộ, đảng viên tốt

Tổ chức phát động và duy trì phong trào rèn luyện của cán bộ, đảng viên trong chi bộ, đảng bộ theo tiêu chí 04 tốt, cụ thể: Nêu gương tốt về đạo đức, lối sống, phòng, chống các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; nêu gương tốt về nói đi đôi với làm; phát huy ý chí, khát vọng vươn lên, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nêu gương tốt về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, tích cực học tập, nghiên cứu ứng dụng vào thực tiễn công tác, hoàn thành đúng tiến độ, yêu cầu đề ra; nêu gương tốt về chấp hành kỷ luật, kỷ cương, tự phê bình và phê bình, đoàn kết, gắn bó với nhân dân, thương yêu đồng chí, kính trọng nhân dân, sống có nghĩa, có tình; làm tốt công tác phát triển đảng viên.

Về đánh giá, xếp loại đối với chi bộ, hằng năm có 100% đảng viên chi bộ được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Đối với đảng bộ, hằng năm có từ 90% đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang