Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội
  •  Thanh Hùng
  •  19/09/2023
  • A- A A+

Hội Liên hiệp Phụ nhữ thành phố vừa phối hợp với Trung tâm chính trị tổ chức chức lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội cho 126 chị em là cán bộ, hội viên các chi tổ hội trên địa bàn thành phố và phường xã, khóm ấp.

Trong hai ngày, từ ngày 18 đến ngày 19/9/2023, lớp sẽ được nghe giới thiệu hai chuyên đề chính trị gồm: Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta; chuyên đề về xây dựng văn hóa và con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 và nghiệp vụ, kỹ năng, nhiệm vụ công tác Hội Phụ nữ. 

Lớp tập huấn nhằm trang bị và cập nhật những thông tin về quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về quá trình xây dựng chủ nghĩa xã hội ở nước ta và việc xây dựng văn hóa, con người An Giang; đồng thời, trao đổi, thảo luận và chia sẻ những kinh nghiệm về nghiệp vụ, kỹ năng công tác Hội. Qua đó nâng cao nhận thức chính trị, nghiệp vụ công tác để tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội ở cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu quả.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang