Long Xuyên - thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương tư khóa XIII
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên - thông tin nhanh kết quả Hội nghị Trung ương tư khóa XIII
  •  TTCT TPLX
  •  12/10/2021
  • A- A A+

Ngày 11/10/2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên tổ chức thông tin nhanh kết quả Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII bằng hình thức trực tuyến do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức. Tại điểm cầu thành phố Long Xuyên có đồng chí Võ Thiện Hảo – Phó Bí thư Thường trực Thành ủy cùng 42 đồng chí đại diện các chi, đảng bộ trực thuộc Thành ủy tham dự.

Theo đó, từ ngày 4/10/2021 Hội nghị lần thức tư Ban Chấp hành Trung ương được diễn ra tại thủ đô Hà Nội, với sự có mặt của 193 đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương chính thức và dự khuyết cùng với các đại biểu khách mời tham dự. Hội nghị tiến hành đánh giá, thảo luận và cho ý kiến thống nhất các nội dung, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội và thực hiện ngân sách nhà nước nước năm 2021 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2022 và kế hoạch tài chính – ngân sách 3 năm (2022 - 2024); chủ trương lùi thời điểm thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW, của Hội nghị Trung ương bảy khóa XII; kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và quan điểm, chủ trương về phòng, chống dịch trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; sửa đổi, bổ sung quy định về những điều đảng viên không được làm và một số vấn đề quan trọng khác. Hội nghị diễn ra trong bốn ngày và kết thúc vào ngày 7/10/2021.

Chung nhan Tin Nhiem Mang