Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động
  •  Hồng Lan
  •  09/06/2023
  • A- A A+

Nhằm tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cho người lao động trong tình hình mới; nâng cao vai trò, trách nhiệm của Nhà nước, nhà doanh nghiệp, chăm lo, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh và phòng, chống bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp cho người lao động; qua đó bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.UBND thành phố Long Xuyên vừa triển khai chương trình chăm sóc và nâng cao sức khoẻ người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Long Xuyên đến năm 2030. Chương trình được triển khai trên toàn địa bàn thành phố, bao gồm các cơ sở lao động, người sử dụng lao động, người lao động; ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, lao động nữ, lao động cao tuổi, lao động không có hợp đồng lao động… Chương trình đề ra các nhóm nhiệm vụ và giải pháp thực hiện tập trung gồm:

- Nhóm quản lý nhà nước, tăng cường các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi và nâng cao sức khỏe cho người lao động; phòng, chống bệnh, tật; phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu bia, bệnh lây nhiễm và bệnh không lây nhiễm tại nơi làm việc. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực hiện công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe và phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở có nguy cơ cao bị bệnh nghề nghiệp. Củng cố tổ chức y tế tại cơ sở sử dụng lao động, phát huy năng lực cho cán bộ y tế về công tác chăm sóc sức khỏe người lao động; phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

- Nhóm chuyên môn, tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về vệ sinh lao động, chăm sóc sức khoẻ người lao động và phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các cơ sở sử dụng lao động, đơn vị cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp, đặc biệt các cơ sở có nguy cơ phát sinh yếu tố nguy hiểm, có hại và các cơ sở y tế. thực hiện gói dịch vụ y tế lao động cơ bản cho doanh nghiệp nhỏ, vừa, làng nghề và cho người lao động không có hợp đồng lao động; đồng thời quản lý sức khỏe nghề nghiệp lồng ghép trong hồ sơ quản lý sức khỏe cá nhân tại tuyến phường, xã;

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang