Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023
  •  Thành Nhân – Minh Trường
  •  02/02/2023
  • A- A A+

Sáng ngày 02/02, UBND thành phố Long Xuyên tổ chức hội nghị tổng kết công tác Cải cách hành chính, thi đua khen thưởng và ký kết giao ước thi đua năm 2023. Bà Đặng Thị Hoa Rây, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố; Ông Trương Long Hồ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnhđến dự hội nghị.

Trong năm 2022, công tác CCHC được UBND thành phố quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ với 08 nội dung, 06 lĩnh vực cho 59 nhiệm vụ đều đạt 100% kế hoạch đề ra, từ cải cách thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đến áp dụng ISO trong hoạt động của cơ quan hành chính. Trong đó, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và kết quả giải quyết công việc, thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân và doanh nghiệp tỷ lệ đúng hạn cao. Đồng thời, việc vận hành và sử dụng Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh IOC đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND thành phố, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong hoạt động của bộ máy hành chính,  tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đối với công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện kịp thời, đúng quy trình, trình tự thủ tục đảm bảo khen thưởng một cách công bằng, khách quan. Các phong trào thi đua trên địa bàn thành phố ngày càng đi vào chiều sâu thông qua nhiều hình thức tuyên truyền vận động gương người tốt, việc tốt, nông dân sản xuất giỏi, gương điển hình tiên tiến với những nội dung phong phú và hình thức đa dạng đã có sức lan tỏa lớn, tạo nên khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, công chức, viên chức và quần chúng nhân dân.

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố - Đặng Thị Hoa Rây kêu gọi các cấp, các ngành trong thành phố tích cực thi đua yêu nước bằng các chương trình, hành động cụ thể, năng động sáng tạo, với quyết tâm cao nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ năm 2023 và đề nghị các phòng, ban, ngành và UBND 13 phường, xã tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và thi đua khen thưởng năm 2023. Trong đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mọi tổ chức, cá nhân nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của CCHC phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng; nhân rộng các mô hình hay, cách làm mới, hiệu quả, thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng CNTT vào CCHC; đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thân thiện - trách nhiệm - chuyên nghiệp để phục vụ tốt cho nhân dân, đáp ứng được nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, từ đó ra sức chung ta xây dựng nền hành chính thành phố Long Xuyên thông minh – văn minh – hiện đại.

Cũng tại hội nghị, Bí thư Thành ủy – Chủ tịch UBND thành phố - Đặng Thị Hoa Rây đã ký kết giao ước thi đua năm 2023 với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể thành phố và Chủ tịch UBND 13 phường, xã.

Dịp này, UBND thành phố đã tặng giấy khen cho 10 tập thể và 08 cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022 và Chỉ số cải cách hành chính xã, phường năm 2021./.          

Chung nhan Tin Nhiem Mang