Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn thành phố Long Xuyên
  •  Nguyễn Liên
  •  25/05/2023
  • A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 193/KH-UBND ngày 17/3/ 2023 của UBND tỉnh An Giang về thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên, UBND thành phố Long Xuyên vừa ban hành kế hoạch thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 trên địa bàn thành phố Long Xuyên. UBND thành phố yêu cầu tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh niên, góp phần thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 nhằm hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong chương trình, kế hoạch phát triển thanh niên của thành phố.

Tiếp tục nâng cao nhận thức các cấp, các ngành và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực, phạm vi quản lý; nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên của các ban, ngành, đoàn thể và phường, xã. Cụ thể hóa các nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên năm 2023 làm cơ sở cho các cấp, các ngành trên địa bàn thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai, tổ chức thực hiện những nội dung, nhiệm vụ được giao.

Việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên phải có trọng tâm, trọng điểm; có sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan chủ trì với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, đồng thời đĐảm bảo việc thực hiện các nội dung công tác quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn thành phố theo đúng kế hoạch và tiến độ thời gian.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang