Những kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Những kết quả nổi bật trong công tác phổ biến, giáo dục pháp trên địa bàn thành phố Long Xuyên
  •  Hồng Lan
  •  14/07/2022
  • A- A A+

Công tác xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn thành phố Long Xuyên luôn được các địa phương tích cực thực hiện. Qua đó nâng cao hiệu quả quản lý điều hành, tạo điều kiện để người dân tiếp cận pháp luật ngày càng tốt hơn. Hàng năm, UBND các phường, xã và các phòng, ban chuyên môn thành phố đã đổi mới, sáng tạo các hình thức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua các trang mạng xã hội; tăng cường tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của thành phố và phường,xã. Một số kết quả nổi bật như sau:

Phòng Tư pháp thành phố phối hợp xã, phường tổ chức 277 cuộc tuyên truyền tại 96 khóm, ấp trên địa bàn thành phố, có 9.431 lượt người dự nghe, tổ chức 22 lớp hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho 1.355 lượt cán bộ công chức phường, khóm và nhân dân tham dự. Đã tổ chức 08 buổi tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý tại địa bàn dân cư cho 297 lượt người dân, qua đó tư vấn trực tiếp cho 29 lượt người dân có nhu cầu. Bộ phận Tư pháp phường, xã đã thực hiện tư vấn, trợ giúp pháp lý cho 519 vụ việc khi người dân đến liên hệ giải quyết các hồ sơ, thủ tục liên quan. Ngoài ra, tổ chức được 19 buổi tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường cho 1430 em học sinh với những nội dung về an toàn giao thông, phòng chống tác hại của ma tuý và các loại TNXH. Tỷ lệ hòa giải thành ngày càng cao, đạt tỷ lệ 100%; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên từng bước được nâng cao về số lượng và chất lượng.

UBND các phường, xã đã tổ chức 06 buổi tuyên truyền giáo dục pháp luật cho 162 người dân thuộc diện đối tượng đặc thù trên địa bàn thông qua các buổi tổ chức diễn đàn lắng nghe ý kiến người dân của Công an đã tạo được chuyển biến trong nhận thức và ý thức chấp hành của đối tượng, hạn chế được phần nào tình trạng vi phạm pháp luật, góp phần giữ vững ANCT, TT ATXH. Các tổ hoà giải trong thành phố đã tiếp nhận mới 88 việc, đưa ra hoà giải 88 việc, đạt tỷ lệ 100%, cụ thể hoà giải thành 83 việc đạt tỷ lệ hòa giải thành đạt 94,31%.

Thành phố đã xây dựng, quản lý và khai thác tủ sách pháp luật. Trên địa bàn thành phố hiện có 110 tủ sách pháp luật bao gồm các ngành và phường, xã; riêng tại các trường học có 56 tủ. Số lượng đầu sách của mỗi tủ sách từ 40 đến 200 cuốn (các thư viện từ 300 đến 800 cuốn). Hàng năm các tủ sách pháp luật đều được bổ sung từ 05 đến 10 cuốn/tủ. Ngoài ra, còn có những giỏ sách pháp luật đặt rải rác tại các hộ gia đình trong cộng đồng dân cư, khu vực chợ rất thuận tiện cho người dân khai thác, tìm hiểu. Đây là những mô hình tủ sách có hiệu quả, nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

Để nâng cao công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố, Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật thành phố đề ra phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 như sau: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trong 6 tháng cuối năm đảm bảo các mục tiêu được đề ra trong chương trình. Tiếp tục thực hiện phổ biến giáo dục pháp luật đối với các văn bản mới được Quốc hội thông qua và các văn bản đã ban hành trước đây nhưng có liên quan trực tiếp đến đời sống hằng ngày của nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền miệng đến địa bàn phường, xã và phát huy các hình thức tuyên truyền có hiệu quả trong các năm qua.

Chú trọng áp dụng các hình thức mới để nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, đồng thời cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật mới được ban hành, các văn bản chỉ đạo, điều hành. Tổ chức bồi dưỡng, đào tạo cán bộ thêm về chuyên ngành công nghệ thông tin để thuận tiện cho việc xây dựng, tạo lập trang thông tin điện tử để thuận tiện hơn trong công tác tuyên truyền.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang