Phường Mỹ Long “Điểm sáng” công tác vận động dân tham gia bảo hiểm y tế
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Phường Mỹ Long “Điểm sáng” công tác vận động dân tham gia bảo hiểm y tế
  •  UBND Phường Mỹ Long
  •  08/02/2023
  • A- A A+

Mỹ Long là phường trung tâm thương mại – dịch vụ của thành phố Long Xuyên. Trong năm 2022 , cùng với thành tích chung đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, cả hệ thống chính trị phường đã không ngừng phấn đấu, khắc phục khó khăn, đạt được kết quả rất quan trọng. Đặc biệt là công tác vận động phát triển bảo hiểm y tế (BHYT) trong toàn dân được xác định là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng. Đến 30/12/2022 trên địa bàn vận động đạt 16.984 người tham gia. Đây là “điểm sáng” công tác vận động dân tham gia bảo hiêm y tế cao nhất của phường từ trước đến nay.

Đạt được kết quả trên là do sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo UBND thành phố, sự hỗ trợ của Tổ công tác BHXH tỉnh và sự lãnh, chỉ đạo sâu sát của Đảng uỷ – UBND phường, sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ cả hệ thống chính trị xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng nhằm bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân.

Phát huy kế quả đạt được trong thời gian qua, năm 2023 phường đã đặt mục tiêu là mở rộng diện bao phủ bảo hiểm xã hội, BHYT toàn dân nhằm đảm bảo an sinh xã hội. Phấn đấu đạt 100% dân số tham gia BHYT trên địa bàn phường Mỹ Long. Tập trung phát triển đối tượng tham gia BHYT tự nguyện năm 2023 là 100%/ dân số là 17.246 thẻ với 03 nhóm giải pháp quan trọng như: Tăng cường tham mưu các cấp ủy đảng, chính quyền trong việc lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện chính sách BHYT; đưa mục tiêu phát triển BHYT vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hằng năm, định kỳ sơ tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm và có kế hoạch điều chỉnh kịp thời. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú. Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực xã hội, để hỗ trợ cho cộng đồng tham gia BHYT đối với những người yếu thế./.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang