Long Xuyên - tập trung, xử lý người lang thang, xin ăn năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên - tập trung, xử lý người lang thang, xin ăn năm 2023
  •  Nguyễn Liên
  •  02/06/2023
  • A- A A+

Tiếp tục xây dựng thành phố Long Xuyên văn minh, phát triển, đồng thời có giải pháp quản lý tốt người lang thang, xin ăn, người tâm thần lang thang, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo tập trung, xử lý người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2023.

Theo đó các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội và phường xã tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, giáo dục bằng mọi hình thức trong việc giải quyết tình trạng người lang thang, xin ăn, để mọi người hiểu đây là chủ trương về thực hiện chính sách ASXH của thành phố. Tổ chức tốt các hoạt động giải quyết vấn đề người lang thang, xin ăn trên toàn địa bàn, kiên quyết kiểm tra, xử lý theo pháp luật các trường hợp chăn dắt, ép buộc người tàn tật, trẻ em ăn xin, bán vé số, đối tượng giả danh nhà sư đi khất thực…để trục lợi, nhát là ở các phường trung tâm, gồm: Mỹ Phước, Mỹ Long, Mỹ Xuyên, Mỹ Hòa và Mỹ Bình.

 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chính sách về an sinh xã hội, đảm bảo hỗ trợ các trường hợp hộ nghèo, cận nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, các đối tượng thuộc diện bảo trợ xã hội, ổn định được cuộc sống tại gia đình, sống hòa nhập cộng đồng, không để người lang thang, xin ăn trên địa bàn thành phố.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang