Long Xuyên - hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Long Xuyên - hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
  •  Nguyễn Liên
  •  13/03/2023
  • A- A A+

Nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, ngành, tổ chức, cá nhân, gia đình, toàn xã hội về ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3), từ đó có hành động cụ thể, thiết thực xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc của người Việt Nam; phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hoá và hội nhập.

Với chủ đề “Hạnh phúc cho mọi người”, Ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các xã, phường treo băng rôn, khẩu hiệu về chủ đề và thông điệp hưởng ứng ngày Quốc tế Hạnh phúc (20/3). Thời gian từ ngày 10 – 20/3/2023 theo chủ đề và các khẩu hiệu sau:

+ Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3!

+ Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia hạnh phúc!

+ Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực!

+ Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh!

+ Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc!

+ Tôn trọng lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình!

+ Bảo vệ trẻ em bằng gia đình hạnh phúc, bình yên!

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang