Phường đoàn Đông Xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Phường đoàn Đông Xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên
  •  Thành Nhân
  •  12/10/2021
  • A- A A+

Chiều ngày 11-10, Phường đoàn - Uỷ ban Hội phường Đông Xuyên tổ chức tuyên truyền Luật Thanh niên và tư vấn hỗ trợ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Tại buổi tuyên truyền, các đoàn viên thanh niên đã được nghe những nội dung cơ bản của Luật Thanh niên sửa đổi, bổ sung năm 2020. Theo đó, Ngày 16/6/2020, tại Kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua Luật Thanh niên năm 2020 với 07 chương, 41 điều đã sửa đổi toàn diện Luật Thanh niên năm 2005 nhằm đáp ứng tình hình mới, hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đối với thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Luật Thanh niên năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/1/2021. Để triển khai thực hiện, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định giao Bộ Nội vụ xây dựng các văn bản tham mưu Chính phủ ban hành Nghị quyết về đối thoại thanh niên, cơ chế chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi và Nghị định quy định về chính sách đối với thanh niên xung phong, thanh niên tình nguyện.

Thông qua buổi tuyên truyền, cán bộ, đoàn viên, thanh niên hiểu rõ hơn về Luật Thanh niên năm 2020, nắm vững những điểm mới nổi bật, đáng chú ý như: khẳng định vai trò của thanh niên, quy định về Tháng thanh niên, trách nhiệm của việc đối thoại với thanh niên, chính sách của nhà nước đối với thanh niên,… qua đó góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm và vị trí của thanh niên trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc./.

Chung nhan Tin Nhiem Mang