Tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 trên Cổng thông tin điện tử
  •  Hồng Lan
  •  22/05/2023
  • A- A A+

Nhằm đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em bằng nhiều hình thức tuyên truyền. Thực hiện văn bản số 1441/SLĐTBXH-TEBĐG ngày 15/5/2023 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về việc tuyên truyền Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023 trên màn hình LED và Cổng thông tin điện tử, UBND thành phố giao Cổng thông tin điện tử thành phố (Phòng Văn hóa và Thông tin) và UBND các xã, phường tập trung tuyên truyền về “ Tháng hành động Vì trẻ em năm 2023” trên Cổng thông tin điện tử, với chủ đề “Chung tay giảm thiểu tổn hại trẻ em”, thực hiện từ ngày 01/6/2023 đến ngày 30/6/2023, với các khẩu hiệu.

- Chung tay xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho mọi trẻ em.

- Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em là bảo đảm quyền được sống của trẻ em.

- Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

- Gọi Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111 để thông báo mọi hành vi xâm hại trẻ em.

- Lắng nghe trẻ em bằng trái tim, bảo vệ trẻ em bằng hành động.

- Gia đình, nhà trường cùng đồng hành để trẻ em được an toàn trên môi trường mạng.

- Không gian mạng an toàn, công dân số tương lai.

- Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

- Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang