Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân trên địa bàn thành phố Long Xuyên
  •  Nguyễn Liên
  •  06/02/2023
  • A- A A+

Trong những năm qua, việc triển khai kịp thời các giải pháp, nhiệm vụ nhằm tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong việc bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật; qua đó góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức tuân theo pháp luật, sử dụng pháp luật của người dân để thực hiện quyền, bảo vệ lợi ích hợp pháp, hình thành thói quen, văn hoá sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật.

UBND thành phố Long Xuyên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường năng lực tiếp cận pháp luật của người dân” trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tập trung một số nội dung trọng tâm sau và thời gian cụ thể sau:

 - Đối với việc rà soát, nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách, thể chế bảo đảm, hỗ trợ người dân tiếp cận pháp luật, thời gian thực hiện từ năm 2023-2026.

- Về nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tuân theo pháp luật của người dân thực hiện từ năm 2023-2030.

- Nâng cao năng lực, trách nhiệm của các phòng, ban, ngành và đoàn thể thành phố, UBND các xã, phường thực hiện hằng năm, từ năm 2023-2030.

- Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp thực hiện hằng năm, từ năm 2023-2030.

- Đầu tư, hỗ trợ nguồn lực, công nghệ thông tin bảo đảm cho các hoạt động phục vụ yêu cầu tiếp cận pháp luật của người dân của các đơn vị được thực hiện hằng năm, từ năm 2023-2030.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang