Thành phố Long Xuyên triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Thành phố Long Xuyên triển khai kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
  •  Hồng Lan
  •  13/05/2022
  • A- A A+

UBND thành phố Long Xuyên vừa ban hành kế hoạch về việc xây dựng Chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố Long Xuyên. Theo đó, yêu cầu đặt ta là nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn, đảm bảo người dân có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ mọi lúc, mọi nơi dựa trên nhiều phương tiện khác nhau.

Kế hoạch đặt ra các chỉ tiêu thực hiện trong năm 2022 như sau: có 50% cơ quan nhà nước hoàn thiện chính quyền điện tử; văn bản điện tử trao đổi giữa các cơ quan nhà nước đạt 100% (trừ các văn bản mật theo quy định của pháp luật); 100% cán bộ, công chức cấp thành phố và 80% cán bộ, công chức cấp xã có máy tính sử dụng; 80% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê được kết nối, tích hợp; 98% người dân, doanh nghiệp hài lòng với dịch vụ của cơ quan nhà nước; 100% hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 được tiếp nhận, xử lý trực tuyến; 95% trở lên hồ sơ giải quyết TTHC được thực hiện thông qua hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp thành phố và 65% hồ sơ công việc tại cấp xã, phường được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước). 20% người dân và doanh nghiệp tham gia hệ thông thông tin Chính phủ điện tử được xác thực định danh điện tử.

Để thực hiện và đạt những chỉ tiêu trên, UBND đã đề ra nhiều giải pháp thực hiện như đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao nhận thức, kỹ năng số, tăng cường tương tác với người dân, doanh nghiệp. Phát triển các mô hình kết hợp giữa cơ quan nhà nước, doanh nghiệp; nghiên cứu ứng dụng hiệu quả các công nghệ mới như: trí tuệ nhân tạo (AI), chuỗi khối (Blockchain), Intemet kết nối vạn vật (loT), dữ liệu lớn (Big Data) ... và thu hút nguồn lực CNTT.

Chung nhan Tin Nhiem Mang