Kế hoạch Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2023
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Kế hoạch Phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và phòng, chống tội phạm phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi năm 2023
  •  Nguyễn Liên
  •  06/03/2023
  • A- A A+

Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ Tổ quốc thành phố Long Xuyên vừa triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2023 với chỉ tiêu cụ thể là kéo giảm 15% số vụ xâm hại trẻ em; giảm 07% số vụ phạm tội về trật tự xã hội liên quan đến người dưới 18 tuổi, sớm phát hiện ngăn chặn các nhóm thanh thiếu niên có biểu hiện tụ tập giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng; giảm đến mức thấp nhất số vụ án xâm hại tình dục trẻ em.

Ban Chỉ đạo thành phố yêu cầu tập trung thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Công an về công tác bảo vệ, chăm sóc, phòng, chống xâm hại trẻ em; phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi trên địa bàn thành phố. Chú trọng chuyển trạng thái các mặt công tác từ truyền thống, thủ công sang áp dụng khoa học công nghệ hiện đại trong phòng ngừa, đấu tranh tội phạm xâm hại trẻ em, tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi. Xây dựng bộ tiêu chí thống kê về tình hình trẻ em trên toàn quốc; đồng thời chủ động nắm tình hình, không để bị động trước các yếu tố tác động tiềm ẩn nguy cơ xâm hại trẻ em, hạn chế nguyên nhân, điều kiện dẫn đến các hành vi lệch chuẩn xã hội, phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến người dưới 18 tuổi; phòng ngừa bạo lực, bạo hành trẻ em trong gia đình, xã hội, bạo lực học đường. Các địa phương tăng cường hướng dẫn xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, phối hợp giữa Gia đình - Nhà trường - Tổ chức xã hội - Các ban, ngành, đoàn thể - Lực lượng Công an; trong đó: Gia đình là trung tâm; các ban, ngành, tổ chức xã hội, lực lượng chức năng thực hiện cơ chế giám sát, hỗ trợ. Chủ động dự báo tác động tiêu cực ảnh hưởng nhóm trẻ em lang thang, trẻ em mô côi, trẻ em khuyết tật, trẻ em tại cơ sở từ thiện, cơ sở bảo trợ xã hội...;

Triển khai chương trình Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025. Kết nối, huy động chuyên gia công nghệ tin học, tình nguyện viên mạng lưới ứng cứu trẻ em trên không gian mạng, bóc gỡ, cảnh báo tin, bài, trang wed nội dung xấu ảnh hưởng đến trẻ em, kịp thời thông tin vụ việc xâm hại trẻ em....

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang