Kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Long Xuyên
Chào mừng bạn đến với Cổng TTĐT TP Long Xuyên
Kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Long Xuyên
  •  Nguyễn Liên
  •  02/02/2023
  • A- A A+

Nhằm nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ pháp chế cho doanh nghiệp, tạo điều kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp tiếp cận thông tin pháp luật chính xác, kịp thời, đầy đủ và phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; góp phần giúp doanh nghiệp tuân thủ, thực hiện đúng các quy định pháp luật, hạn chế rủi ro pháp lý trong sản xuất, kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; UBND thành phố ban hành kế hoạch thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố với yêu cầu bảo đảm trách nhiệm thực hiện hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn và vừa phải đảm bảo tính khả thi, chặt chẽ, thiết thực, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Việc triển khai hỗ trợ phải xác định rõ nội dung, thời gian, tiến độ thực hiện; có sự phân công trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan trong tổ chức các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thành phố đề nghị các cơ quan đơn vị liên quan thực hiện rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến doanh nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực để đề xuất sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, ban hành mới; xây dựng chuyên mục nội dung về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên cổng Thông tin điện tử thành phố, phát trên hệ thống Đài Truyền thanh, làm cầu nối trực tuyến giữa cơ quan nhà nước và doanh nghiệp trong hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin pháp lý cho doanh nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng; biên soạn các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, giới thiệu, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; tư vấn, giải đáp pháp luật liên quan hoạt động doanh nghiệp; tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp.

 

Chung nhan Tin Nhiem Mang